Återbruk på kontor – lönsamt och klimatsmart

Ska företaget flytta? Fundera i så fall på vad som kan återanvändas eller säljas vidare – med begagnad kontorsinredning går det nämligen att både minska klimatpåverkan och spara stora pengar. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide för återbruk på kontor.
Kontor. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-09-11

Begagnat, second hand, vintage och retro vanliga begrepp när det gäller heminredning och många av oss föredrar en mix av nytt och gammalt när vi inreder. Skälen till att välja äldre möbler är flera; det blir ofta betydligt mer personligt och trivsamt än med bara nya saker, man spar pengar och – sist men inte minst – återanvändning sparar på jordens resurser. Men när det gäller kontor är inte återbruk lika vanligt, och ofta åker helt funktionella inredningar rakt ut i byggcontainern när ny verksamhet ska in i lokalerna.

Begagnat spar miljö och pengar

IVL Svenska Miljöinstitutet pekar på stora möjligheter att både spara pengar och resurser när det gäller kontorsinredning. I studien ”Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor” har man undersökt effekten av att återbruka byggmaterial och möbler istället för att köpa nytillverkat när kontor renoveras. I studien ingick åtta vanliga möbler och byggprodukter: kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl, glaspartier, innerdörrar, takplattor samt golvplattor av textil. Resultatet visade att med återbruk är det möjligt att på nationell basis årligen minska klimatpåverkan med omkring 30 procent och kostnaderna med 60 procent för kontorsinventarier.

Du kan påverka graden av återbruk

Nu har IVL tagit fram en arbetsguide för återbruk av möbler och annan lös inredning på kontor. Guiden riktar sig främst till hyresgäster och inredningsarkitekter som i sina respektive roller ofta kan påverka graden av återbruk. Första steget för att inreda klimatsmart på kontor, är att formulera tydliga mål och krav för företaget. Vilken nivå av återbruk siktar företaget på? Det gäller också att bestämma vilka typer av inventarier som ska utvärderas för återbruk. Ska bara befintligt material återanvändas eller kan man tänka sig att köpa in och även sälja av produkter? 

Ta höjd för tidsåtgången

I en satsning på långsiktigt hållbar kontorsinredning bör det också finnas gränser för farliga ämnen och krav på såväl produkters livslängd som möjligheterna att återvinna dem. En inventering och värdering av företagets inredning visar vad som kan användas i befintligt skick och vad som behöver fräschas upp. En del saker kanske kan säljas av och annat lämnas till återvinning. Tidsaspekten är viktig att ha med i planering för återanvändning – det tar i allmänhet längre tid att hitta begagnade produkter än att köpa nytt och en del inventarier kan behöva målas eller kläs om.

Text: Madeleine Appelgren