Använd energideklarationen för att få huset klimatsmart

Solceller, laddstationer och värmesystem är frågor som står i topp när bostadsrättsföreningar kontaktar Energi- och klimatrådgivningen. – Många vill investera i ny teknik för att spara pengar, men ibland finns den största besparingen i deras egen undercentral, säger energirådgivare Ted Lundberg.
Två personer samarbetar vid datorer. Gå igenom husets energideklarationen och förslagen på åtgärder som kan sänka energianvändningen, råder Energi- och klimatrådgivare Ted Lundberg. Foto: Pixabay.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-03-26

Energi- och Klimatrådgivningen har funnits i snart 50 år. Ändå är det många som inte känner till att de kan få rådgivning för sin fastighet av experter inom energieffektivisering

 Är det vanligt att styrelser i bostadsrättsföreningar känner till att de kostnadsfritt kan vända sig till Energi- och klimatrådgivningen?

– Nej, men de verkar ofta glatt överraskade när de upptäcker att vi finns, säger Ted Lundberg, Energi- och klimatrådgivare i kommunerna Järfälla, Solna, Sundbyberg och Ekerö i västra Stockholm.

– De flesta som hör av sig till oss, vill ha råd angående investeringar i solceller och laddstolpar. En del funderar på att byta till bergvärme eller en ny fjärrvärmecentral, andra har fått erbjudande av någon säljare att investera i exempelvis prognosstyrning av värmesystemet.

Undercentralen – en glömd ”guldgruva”

Ted Lundberg, energirådgivare, hittar ofta bortglömda möjligheter att spara energi när han besöker fastigheter.

– Många tror att de måste göra stora investeringar i ny och dyr utrustning för att kunna spara energi, säger Ted Lundberg, som gör många konsultationer på plats i bostadsrättsföreningar och då ofta hittar bortglömda sparmöjligheter.

– Det är vanligt med dåligt underhållna undercentraler för fjärrvärme. Många har alldeles för hög returvärme i systemet, bristfällig injustering i radiatorkretsen och ojämn temperatur i huset. En undercentral är ju inte så sexig om man säger så, och ofta är det lättare för en styrelse att engagera sig i en satsning på solceller, vilket i och för sig kan vara väldigt bra.

– Men man ska inte glömma de lågt hängande frukterna. Det går att plocka hem många kilowatt genom regelbunden skötsel och byte av slitagedelar i undercentralen. Det är också vanligt att bostadsrättsföreningar har alldeles för varmt i trapphus, tvättstugor och källare – bara en grad neråt kan göra stor skillnad på energinotan. Och otäta dörrar och fönsterlister kan innebära att det drar ut massor av värme helt i onödan.

Fastigheten är ett sammanhängande system

Ted Lundberg understryker att det är avgörande att se fastigheten som ett sammanhängande system när det gäller energiåtgärder.

– Klimatskal, energikälla, ventilation och distribution av värme – allt hänger ihop och det ena påverkar det andra. Om vi exempelvis tilläggsisolerar en kallvind, så blir det omedelbart varmare på de övre våningsplanen. Det kan i sin tur leda till att folk högst upp börjar vädra för att få ner temperaturen och då har man inte sparat något.

– Efter en tilläggsisolering är det därför nödvändigt justera in husets värmesystem för att få en jämn temperatur i huset. När injusteringen är klar, kan framledningstemperaturen till radiatorerna sänkas. Först då sker energibesparingen.

Kan energideklarationen vara till hjälp?

– Ja, definitivt. Den visar fastighetens prestanda jämfört med liknande fastigheter och innehåller även rekommenderade åtgärder för att sänka energianvändning och därmed klimatpåverkan.

Hur får man med alla boende ”på tåget” när det gäller energieffektivisering?

– Många brf-styrelser som jag träffar har goda erfarenheter av att löpande dela ut nyhetsbrev. Så följ upp och redovisa varje planerad och genomförd åtgärd med ett nyhetsbrev. Ett bra exempel är ett byte till LED-belysning i fastigheten – det minskar omedelbart kostnaderna för fastighetselen och är lätt att redovisa i ett nyhetsbrev. Stämman är givetvis också ett bra tillfälle för information om det finns utrymme för det.

10 tips för att komma igång med energieffektivisering

 • Kontakta den kommunala Energi- och klimatrådgivaren och boka ett besök eller samtal.
 • Ta fram energideklarationen (finns att ladda ner från Boverkets hemsida) och se vilka av de förslagna åtgärderna som kan genomföras. Är deklarationen äldre än 10 år måste den enligt lag förnyas – anlita i så fall en certifierad energiexpert (register finns på Boverkets hemsida).
 • Låt en energiexpert se över husets undercentral – det kan ge stora inbesparingar.
 • Justera in värmesystemet så att det blir en jämn temperatur i fastigheten.
 • Går det att sänka temperaturen något i trapphus, tvättstugor och källare?
 • Se till att åtgärda otäta dörrar och fönster där värme drar ut.
 • Byt till LED-lampor i fastigheten om det inte redan är gjort.
 • Installera snålspolande vattenmunstycken i alla lägenheter, en investering som brukar betala sig på mellan två och fyra år.
 • Regelbundna nyhetsbrev (digitala eller papper), är ett bra sätt att skapa förståelse hos de boende för planerade och genomförda åtgärder.
 • Håll i minnet att fastigheten är ett sammanhängande system – klimatskal, energikälla, ventilation och värmedistribution påverkar varandra. Ändras en parameter, måste övriga ses över och injusteras.

Text: Madeleine Appelgren

Energi- och Klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service som startade på 1970-talet och numera finns i omkring 275 av Sveriges 290 kommuner. Privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer kan vända sig till Energi- och Klimatrådgivningen som kan ge råd om att:

 • minska energianvändningen i bostäder och lokaler
 • sänka energikostnaden
 • optimera uppvärmnings- eller ventilationssystem
 • minska klimatpåverkan
 • få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning med mera.