Lucka 2

”Jag satsar på klimatsmarta val för bostaden, bilen, biffen, butiken, börsen och det offentliga.”
Andreas Holmgren, hållbarhetschef Byggnadsfirman Otto Magnusson
Publicerat: 2019-12-02

Andreas Holmgren, hållbarhetschef Byggnadsfirman Otto Magnusson och en av initiativtagarna till LFM30, Lokal Färdplan Malmö 2030:

Vad gör du för att minska din klimatpåverkan? 

– Jag fasar in det klimatsmarta och fasar ut klimatsmutsiga val.  För att bli nöjd så mäter jag min klimatpåverkan, sätter mål, gör klokare val och följer upp. Valen jag gör berör bostaden, bilen, biffen, butiken, börsen och det offentliga. 

  • Bostaden: Miljömärkt el – vi fick nyligen bygglov för solceller i ett kulturminnesmärkt område och planerar att tilläggsisolera kallvinden. 
  • Bilen: Fokus på klimatsmarta mobilitetslösningar, och har inte flugit på två år.
  • Biffen: Är vegetarian sedan snart 30 år. Gör hållbara matval och ser till att minska matsvinnet.
  • Butiken: Familjen är medveten och satsar på cirkulära köp av exempelvis kläder. 
  • Börsen: Väljer klimatmässigt försvarbara och etiska placeringar. 
  • Det offentliga: Som lokalpolitiker initierade jag Malmö stads interna spår – att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande. Som anställd på Byggnadsfirman Otto Magnusson var jag del av teamet som initierade det partipolitiskt obundna initiativet LFM30, Lokal Färdplan Malmö 2030. 

Vilka är dina bästa hållbarhetstips när det gäller att bygga, renovera, inreda och bo? 

– Bestäm dig för att göra skillnad, samarbeta med andra och ta ett steg i taget!

– Om du är byggaktör – anta ett utmanande klimatlöfte. Anslut er exempelvis till LFM30. Vi är just nu 99 företag och organisationer, varav 29 byggherrar, och vi fortsätter växa till antal. Det är en kollektiv kompetensutvecklingsprocess. Förbered er med kunskapslyft, verktyg, mallar, leverantörskedjor och identifiera, motivera och närma er affärsmöjligheterna med klimatsmart byggande. Konkretisera och etablera projektkoncept, avtal och genomför egen upphandling. Mät ert klimatavtryck. Om möjligt, så gör klimatförbättringar och fortsätt tills ni jämfört med ert ambitiösa klimatmål och är nöjda. Genomför projekten, följ upp och redovisa klimatdeklarationen. På företagsnivå så gäller det att återkoppla effektmål, resultat och erfarenheter. Kommunicera klimatindikatorer till era intressenter.  

– Som privatperson kan du söka kunskap om växthusgaser och utöka ditt kontaktnät. Gå till exempel in på ichb.se inför ditt nästa projekt för att få tips. Googla. Fråga i butiken. Fråga och ställ krav på hantverkarfirman som kommer hem till dig. Redan från start ska du följa upp och ställa krav på kvitto och dokumentation som visar att du fått vad du vill. 

Ditt bästa tips på hållbara julklappar?

– Försök fokusera mer på kärleksklappen med omtanke och tid för umgänge med familj och vänner, och fokusera mindre på konsumtionsklappen. Ge gärna en julklapp som gör nytta, till exempel träd genom viskogen.se. 

Vad önskar du för 2020 i miljö- och klimatfrågan?

– Att vi fortsätter öka samarbetet i branschen – tillsammans kan vi göra en skillnad för 2020. Huvudansvaret för vårt löfte i LFM30, ligger hos de som anslutit sig. Jag önskar en tydlig trend där de anslutna tydligt visar att de börjar leverera lågt hängande klimatvinster, ökar tempot i utfasning av klimatsmutsiga alternativ och att detta tydligt kommuniceras. Jag hoppas också att LFM30 uppfattas som ett stöd i detta arbete. 

– Världen behöver fler samverkanskluster inom alla branscher och sektorer. Det behövs initiativ för samarbete både lokalt–globalt och privat–frivilligt–statligt där man antar klimatlöften, samverkar och främjar affärsmodeller som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. 

 – Jag hoppas att EU etablerar motsvarande Fossilfritt Sverige på EU-nivå med syfte få igång motsvarande på nationell och global nivå, med fokus på rådighet per bransch och aktör. Målet ska vara att minska sina klimatutsläpp utifrån Parisavtalet. Vi kan alla göra något – nu kör vi!