Rikard Silverfur, Fastighetsägarna: Fortsätt efterfråga fossilfritt så når vi noll

Rikard Silverfur, utvecklings- och hållbarhetschef på Fastighetsägarna, dyker upp i vår lucka 11 med ett positivt budskap: "Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt sedan 1990. Faktiskt med så mycket som hela 87 procent." Det är glädjande bud i juletid!
Publicerat: 2018-12-11

I dagar av klimatångest, IPCC-rapporten, COP24-mötet och inte minst inspirerande klimatstrejkande ungdomar (håll utkik efter det TEDx-tal Greta Thunberg höll i Stockholm, jag hade förmånen att vara där och lyssna) vill jag lyfta fram det som är positivt och som visar att det går. 

Efterfrågan ökar omställningen

Och det positiva exemplet hämtar jag från den bransch jag företräder. Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt sedan 1990. Faktiskt med så mycket som hela 87 procent.  

Minskningen beror främst på att uppvärmning med olja ersatts av fjärrvärme och värmepumpar bland annat beroende på ökade skatter och priset på olja. Här vill jag även lyfta fram kundernas betydelse för omställningen.

Om inte klimatvänligare uppvärmning hade efterfrågats av boende och fastighetsägare hade omställningen gått betydligt långsammare. Den energieffektivisering vi är mitt uppe i har även bidragit till minskat utsläpp. Offentliga styrmedel i all ära, om det inte införs totalförbud är marknadskrafter en betydligt starkare drivkraft. 

Kunden är viktig för miljöpåverkan

Ett exempel på kunddriven omställning är Värmemarknadskommittén, VMK, som redan 2009 enades om en överenskommelse om hur miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter ska värderas ur ett bokföringsperspektiv.

I VMK ingår förutom Energiföretagen, kundorganisationerna HSB, Fastighetsägarna, Riksbyggen, SABO och Hyresgästföreningen. Miljövärdena ur ett bokföringsperspektiv presenteras årligen per fjärrvärmenät och samlat för hela branschen, under benämningen Lokala miljövärden. 

Vi får inte glömma att det går att fasa ut fossilt ur hur vi värmer våra byggnader. Fortsätt att efterfråga fossilfritt så att vi kommer ner till noll utsläpp.