Magnus Ulaner, HSB Riksförbund: Byggbranschen samverkar för en god och giftfri miljö

Många krafter samverkar för hållbarhet inom byggande och renovering – ett branschinitiativ är Byggvarubedömningen som arbetar för att få bort farliga kemikalier i byggprodukter. Magnus Ulaner, Miljöchef HSB Riksförbund: ”Byggvarubedömningen gör det möjligt att fasa ut farliga kemiska ämnen”.
Publicerat: 2018-12-22

– Idag finns det farliga kemiska ämnen i många produkter i våra hem. Byggvarubedömningen ger fastighetsägare och byggherrar ett verktyg att fasa ut byggvaror med farligt innehåll och välja bättre alternativ. Privatpersoner som planerar att bygga om hemma, bör också kräva att entreprenören använder sig av Byggvarubedömningen, säger Magnus Ulaner.

Klicka här för att se filmen om Byggvarubedömningen!