Omfattning och karaktär av renoveringar i bostadshus

Hur tänker och agerar bostadsföretag inför och under renoveringsprojekt? En enkätstudie visar att renovering främst föranleds av tekniska, ekonomiska och energimässiga aspekter.

Renoveringsbehovet i det befintliga flerbostadsbeståndet är stort. Det finns mycket som talar för att renoveringstakten behöver ökas får att uppnå uppsatta energi- och klimatmål men också för att säkerställa byggnadernas funktion och tekniska kvalitet och framförallt att erbjuda goda boendemiljöer.

En övergripande utmaning är att tillgodose olika behov, möta alla målsättningar samtidigt som olika värden ska hanteras och balanseras. Hur arbetar man med dessa frågor inom den svenska fastighetssektorn? Vilken omfattning och karaktär har renoveringsaktiviteterna? För att undersöka detta genomfördes en enkätstudie riktad till den svenska fastighetssektorn.

Resultat

Renoveringar initieras främst när det finns ett akut teknisk behov och livslängden på komponenter är slut och på grund av höga driftkostnader. Företagen renoverar när det är ”dags”. Mindre än hälften av företagen prioriterar större åtgärdspaket vid renoveringar, vilket är lite intressant eftersom företagen i andra sammanhang ofta lyfter fram att man helst vill samordna olika åtgärder för att inte störa de boende för ofta.

När det gäller energirelaterade åtgärder så hittar vi injustering av olika system, byte av belysning, isolering av vind och fönsterbyte i toppen bland de åtgärder som genomförs mest. Detta är åtgärder som är relativt enkla att genomföra. Mer kostnadsintensiva, icke-standardhöjande åtgärder, och delvis tekniskt och arkitektoniskt utmanande energieffektiviseringsåtgärder såsom fasadisolering genomförs i mindre omfattning trots besparingspotentialer.


Nytta

Renoveringsbehovet i det befintliga flerbostadsbeståndet är stort. Det finns mycket som talar för att renoveringstakten behöver ökas får att uppnå uppsatta energi- och klimatmål men också för att säkerställa byggnadernas funktion och tekniska kvalitet och framförallt att erbjuda goda boendemiljöer.

En övergripande utmaning är att tillgodose olika behov, möta alla målsättningar samtidigt som olika värden ska hanteras och balanseras. Det är därför viktigt att få en inblick i hur bostadsföretag tänker och agerar kring renoveringsfrågor.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Renoveringsbarometern: Omfattning och karaktär av renoveringar i bostadshus

Författare

Thuvander, Liane; Femenias, Paula; Xygkogianni, Maria & Brunklaus, Birgit

Publiceringsår

2016

Tidskriftstitel

Bygg och Teknik

Tidsskriftsnummer

2

Sidnummer

23

Deltagande organisationer

Chalmers Tekniska Högskola & RISE Research Institute of Sweden

Rapportör

Dennis Johansson

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@lth.se
Publicerat: 2019-03-15