Undersökning av hur bostäder påverkas av värmeeffektavbrott

Temperaturfallet och de olika aspekterna som påverkar storleken på temperaturfallet undersöks då värmebehovet på brukarsida i en byggnad sänks. Resultatet visar att effektavbrott är möjligt att genomföra utan att riskera en för låg inomhustemperatur.

Om man tittar på energiförsörjningen i en hel stad, kan det sammanlagda kravet på toppeffekt bli ett problem för produktionssidan, antingen ekonomiskt eller miljömässigt, då växthusgaser släpps ut när fossila bränslen används för att täcka dessa toppar. Ett sätt att hantera detta problem är att låta hushållen sänka sitt värmebehov i tider av svårigheter för produktionen.

 

Studiens syfte är att undersöka hur inomhustemperaturen i bostäder påverkas vid effektavbrott och de olika aspekterna som påverkar storleken på temperaturfallet i byggnaderna, såsom den termiska massan, byggnadsskalets egenskaper och det stokastiska beteendet hos de inre värmelasterna. 

Studien genomförs genom omfattande simuleringar med slumpade internlaster, som härrör från mätningar, för att statistiskt visa risken eller sannolikheten för ett visst temperaturfall efter att värmen stängts av.

Resultat

Det visas att effektavbrott är möjligt att implementera utan att riskera en alltför låg inomhustemperatur. Detta gäller framförallt för tunga byggnader med golvvärme. Genom att jämföra mätningar och simuleringar vid effektavbrott visades även att innerväggar och möbler har betydelse. I verkligheten blev temperatursänkningen lägre jämfört med simuleringar där inredning inte togs i beaktning.

Nytta

Toppeffektkrav för att möta energibehovet i en hel stad kan bli ett problem för produktionssidan, antingen ekonomiskt eller miljömässigt då växthusgaser släpps ut när fossila bränslen används för att täcka dessa toppar. Genom att låta hushållen sänka sitt värmebehov kan effekttoppar jämnas ut och bidra till lösning på problematiken.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Investigating Dwellings´Response to Heating Power Cuts - Simulations and Field Tests

Författare

Fransson, Victor

Publiceringsår

2017

ISBN

978-91-85415-06-9

Deltagande organisationer

Lunds Universitet

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Publicerat: 2019-07-04