Beslutsstöd för upphandling av gröna byggprojekt

Hur kan kommunala strategiska handlingsmönster påverka utvecklingen till att bygga i trä och hur kan framtida upphandlingar se ut?

Målet med denna rapport är att utifrån ett antal strategier, och byggprojekt visa hur framtida upphandlingar kan se ut för att öka träbyggandet.

Tio stycken träbyggnadsprojekt i tre kommuner med träbyggnadsstrategi har valts ut och beskrivits, via insamlad sekundärdata och intervjuer med berörda personer. Urvalet av byggprojekt grundades på att få en bredd av byggnadstyper och upphandlingsformer.

Resultat

Sammanställningen av de tio byggprojektens genomförande visar att förekomsten av kommunala träbyggnadsstrategier har haft en positiv påverkan på introduktion och utveckling av träbyggandet. Detta tillsammans med dynamiken i den regionala/ lokala byggmarknaden.Genom att det finns en målsatt strategi skapar det en tydlighet från kommunalt håll om kommunens ambition och vilja att bygga med trä, vilket är en viktig grund för förändringen som visar sig i sammanställningen. Entreprenörerna har därmed fått incitament att lära sig träbyggande eftersom det skapar en konkurrensfördel.

Nytta

Rapporten bidrar till ökad kännedom om träbyggande och hur olika kommuner jobbar med strategier för ett ökat byggande i trä.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Beslutsstöd för upphandling av gröna byggprojekt

Författare

Nord, Thomas och Hugosson Mårten

Publiceringsår

2019

Annat rapportnummer

LIU-IEI-RR--19/00313—SE

Deltagande organisationer

Linköpings Universitet och Högskolan i Dalarna

Rapportör

Kurkinen, Eva-Lotta

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Publicerat: 2019-07-03