BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Byggkeramikrådets branschregler BBV för kakel och klinker i våtrum är framtagna för att ett utförande enligt branschreglerna ska uppfylla myndighetskraven i Boverkets byggregler och ge ett fackmässigt resultat.

Byggkeramikrådets branschregler beskriver hur tätskiktssystem ska utföras på olika underlag med kakel, klinker eller mosaik som ytskikt på golv och väggar i våtrum. Reglerna gäller för keramiska plattor monterade med tunnskiktsteknik.

Reglerna kan tillämpas både vid nyproduktion och ombyggnad.
För att ett tätskiktsarbete som utförs enligt branschreglerna ska anses fackmässigt gäller:

- att ett tätskiktssystem med monteringsanvisning som godkänts av Byggkeramikrådet används

- att arbetet utförs av ett företag som är behörigt enligt BBV och av en behörig plattsättare som är anställd i ett behörigt företag.

- att ett särskilt kvalitetsdokument fyllts i och överlämnats till beställare och brukare/ boende, tillsammans med ett exemplar av monteringsanvisningen för det godkända tätskiktssystemet.

Resultat

Exempel på innehåll i Byggkeramikrådets branschregler: 

Fackmässighet – utförande av behörig entreprenör
Krav på vattentäthet
- Våtrum indelas i våtzoner
- Tätskiktstyper
- Val av tätskiktssystem
- Övriga utrymmen
Underlag/förberedelser
- Befintliga underlag vid renovering
- Golvlutning
- Betong, lättbetong, puts, spackel/avjämningsmassor, skivkonstruktioner
Golvbrunnar
 - Väggnära brunnar
Tätskikt
- Tätskiktssystem
- Förseglingar
Monteringsanvisningar
Övriga material
- Fästmassor, fogmassor, keramiska plattor
Efterkommande installationer
- Skruvinfästningar

Nytta

Målet med Byggkeramikrådets branschregler är att företag och plattsättare som har behörighet enligt BBV ska kunna göra tätskiktsarbeten med ett fackmässigt resultat som uppfyller kraven i Boverkets byggregler. Branschreglerna är framtagna av Byggkeramikrådet som är en branschförening för PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Titel

BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Författare

Byggkeramikrådet

Publiceringsår

2015

Förlag

Byggkeramikrådet

ISBN

978-91-972895-7-3

Rapportör

Rolf Kling

Kontaktuppgifter rapportör

rolf.kling@alsvik.nu
Publicerat: 2019-07-05