Svensk skog kan bli råvara i fossilfri färg och lim

Den svenska skogen kan bli en allt viktigare råvaruleverantör för hållbart byggande och renovering. I projektet ”Lim och färg” är målet att kunna ersätta fossila komponenter i dagens lim- och färgprodukter med biobaserade lösningar.
Närbild färgburkar. Foto:
Publicerat: 2019-01-03

Projektet ”Lim och färg” ingår i Vinnovas satsning Utmaningsdriven Innovation, UDI, och koordineras av RISE Processum. Genom att basera fler beståndsdelar på skogliga råvaror, kan framtidens lim och färg bli fossilfria. 

– Det är en utmaning att utveckla kostnadseffektiva biobaserade lim- och färgkomponenter, som fungerar i befintliga produktionssystem, säger Kristina Wickholm på RISE Processum, projektledare för "Lim och färg".

– Vårt mål i projektet är att ta fram realiserbara lösningar för fossilfria färger och limmer baserat på skogsråvara. Det här projektet känns speciellt spännande eftersom vi förutom forsknings- och industripartners också har projektdeltagare relaterade till byggande och lokalägande.

Fossilfri förskola i Göteborg

En intressent i projektet är Lokalförvaltningen i Göteborgs stad som till 2021 ska bygga västvärldens första fossilfria förskola, Hoppet. Tills dess måste ingående byggprodukter och -processer ha ställts om till fossilfritt och ha en minimerad klimatpåverkan.

– Vi ser ett stort behov i byggbranschen att få fram färger och limmer som är biobaserade och samtidigt har samma kvalitet som dagens produkter, säger Maria Perzon på Bengt Dahlgren, projektledare miljö för Hoppet och deltagare i ”Lim och färg”.

Konsortium driver utvecklingen

Vinnovas program UDI är ett trestegsprogram med betoning på att projekten ska utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Vi befinner oss just nu i det inledande steget och vi har byggt ett starkt konsortium, säger Kristina Wickholm. En omvärldsanalys kommer att göras liksom preliminär utvärdering utifrån teknisk, ekonomisk och miljömässig potential samt möjlighet till implementering.

 I projektets första del ingår Chalmers Industriteknik, Johanneberg Science Park, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, RISE Processum, RISE och Umeå universitet, industripartners som AkzoNobel, Holmen, Perstorp, SEKAB och Södra samt Bengt Dahlgren AB, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen och Riksbyggen.