Spillvärme kan användas i fastigheter

Varje år slösas stora mängder energi bort i storstäder – EU-projektet Reuseheat ska visa olika metoder för att återvinna outnyttjad värme som kan användas i fastigheter. "Städerna skulle kunna vara självförsörjande på värme", säger Kristina Lygnerud, IVL och programansvarig för Reuseheat.
Publicerat: 2019-01-02

Det nya EU-projektet Reuseheat ska demonstrera fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna outnyttjad energi som finns i stadsmiljöer, exempelvis värme från tunnelbanesystem och avloppsvatten som skulle kunna användas i bostadshus och kontor. Det skriver IVL, Svenska Miljöinstitutet, där Kristina Lygnerud är projektledare.

Som programansvarig för Reuseheat, som avslutas i september 2021, har hon fokus på outnyttjade värmeflöden som ska kunna införlivas i befintliga fjärrvärmesystem.

– Ett värmesystem som kan ta tillvara på den värme som människor i en stad genererar bara genom att vara i staden, är en pusselbit för att bygga en smart stad. Städerna skulle kunna vara självförsörjande på värme, säger Kristina Lygnerud.

Avloppsvatten värmer bostäder 

Målet för Reuseheat är att demonstrera fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna outnyttjade värmeflöden i städer i Frankrike, Rumänien, Spanien och Tyskland. I franska Nice ska man återvinna värme från avloppsvatten för att värma kontor och hotell och i rumänska Bukarest ska man utvinna värme från ventilationsschakten i tunnelbanesystemet. I anslutning till ett område med lågenergihus i tyska Brunswick ska energin från en närliggande serverhall värma upp husen och i Spanien ska värme från kyla användas för att fasa ut äldre fossil värme.

Läs mer om Reuseheat