Miljonprogramhusens framtid ur energisynpunkt

Förslag på energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus byggda 1950-75 och vad det kostar.

Bokens syfte är att inspirera fastighetsägare som äger fastigheter från tidsperioden 1950-75 att utföra omfattande energieffektiviseringsåtgärder. Åtgärderna omfattar både installationer och klimatskärmen. Studien omfattar åtta beräkningsexempel på vilken effekt man kan förväntas nå vid olika energieffektiviseringsåtgärder samt vad de kostar.

 

Resultat

Studien bygger på att man som fastighetsägare genomför olika nivåer på energieffektivisering, 1-3. Där nivå 3 är den mest omfattande. Resultaten av beräkningsexemplen visar att återbetalningstiden varierar från 2 till 24 år beroende på byggnad och vilka typer av åtgärder som genomförts.

Nytta

Att inspirera och ge goda exempel har stor nytta för branschen eftersom informationen då många gånger är lättare att ta till sig.

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Författare

Hult, Marie; Nordh, Stefan; Perotti, Jan; Kling Rolf och Everitt, Magnus

Publiceringsår

2012

Förlag

Wallen Grafiska AB

ISBN

978-91-980097-0-5

Deltagande organisationer

VVS Företagen

Rapportör

Kurkinen Eva-Lotta

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Publicerat: 2019-02-08