Energihandboken

Handbok riktad till installatörer, tekniker, förvaltare, fastighetsägare, energiaktörer. Boken ska ge hjälp, inspiration och argument för att införa energisparande åtgärder i befintliga byggnader.

Boken går igenom åtgärder för befintliga byggnader då det i Sverige finns ett mycket stort fastighetsbestånd som är i behov av renovering. Den innehåller underlag för jämförelse mellan olika teknik-, miljö- och energival i syfte att energieffektivisera med lönsamhet. Sakkunniga inom olika områden har medverkat i skrivandet.

Målsättningen är att minska växthuseffekten och gemensamt uppnå klimat- och miljömålen.

Resultat

Boken är en översiktlig genomgång av energianvändning, byggnadens värmebehov, termisk komfort, uppvärmning, ventilation, kyla och värmepumpar, teknisk isolering, belysning, fastighetsel, styr & regler, driftsekonomi, lagar samt åtgärder som fungerar.

Boken innehåller nyttiga länkar och ordlista. Boken ger en kort översiktlig bild över alla de områden som berör energibehov i befintliga byggnader.

Nytta

Rapporten ger läsaren en övergripande och snabb presentation samt åtgärdsförslag av alla de delar, ämnesområden, problem och aspekter hos en byggnad som behöver beaktas i samband med energieffektivisering. För varje respektive ämnesområde görs en genomgång av möjliga och lämpliga åtgärder.  

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Författare

Jonsson, Roland, Everitt, Magnus, Wranér, Roger; Björklund, Marita; Jonsson, Roland; Everitt, Magnus; Wranér, Roger; Björklund, Marita

Publiceringsår

2008

Förlag

Svensk Innemiljö

ISBN

987-91-633-3324-8

Annat rapportnummer

RSK 899 99 80

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Publicerat: 2019-02-08