Energieffektiva renoveringslösningar

Marknadstillgängliga renoveringslösningar analyseras i detta exjobb med aspekter som kostnader, för- och nackdelar, samt tillämpning. Olika paket av renoveringsalternativen simuleras för att utvärdera möjlig energibesparing för ett flerbostadshus från miljonprogrammet.

Uppsatsens mål var att bevisa att det är möjligt att nå en halvering av energianvändning i en vanlig miljonprogramsbyggnad bara genom att implementera aktuella renoveringslösningar tillgängliga på marknaden. Ett delmål var också att identifiera och sammanfatta anledningarna om renovering, vad är drivkrafterna som ligger bakom planering av renoveringen och vilka är de oftast förekommande barriärer som hindrar renoveringsprocessen.

Tillvägagångssättet var både kvalitativt och kvantitativt. Kvalitativt genomfördes en fallstudie av nuvarande renoveringsprojekt i Sverige och Europa, litteraturanalys om  nuvarande teknologiernas state-of-the-art, samt definition av renoveringsscenarier.  Kvantitativt gjordes val och modellering av en typisk miljonprogramsbyggnad efter analys av det nuvarande byggnadsbeståndet i Sverige och Europa, samt simulering av energianvändningen med beräkningsprogrammet VIP-Energy.

Resultat

Det svenska byggnadsbeståndet motsvarar ungefär Europas, med liknande problem. Renovering sker oftast i samband med andra planerade underhållsarbeten: en annan ofta förekommande anledning är höga uppvärmnings/elkostnader eller dålig innemiljö som leder till hyresgästernas klagomål.

Bristen av finansiering utgör det största hindret till renoveringen: ekonomin är avgörande för att få projektet att starta. Projektet visade att det var möjligt att nå 50% energibesparing genom att ersätta nuvarande fönster med dubbelglas (U-värde 1.3 W/m2K), installera ett ventilationssystem med värmeåtervinning och se till att byggnadsskalets U-värden inte överskrider de som rekommenderas av BBR22 (studien gjordes för zon IV, dvs. södra Sverige). Tilläggsisoleringen som användes var XPS: 120 och 90 mm för väggarna mot norr och söder respektive öster och väster, 205 mm i taket och 185 mm på markplattan.

Nytta

Fallstudien kan vara av nytta för att se vad som kan förväntas i energibesparing för ett typiskt fall där ett flerbostadshus från miljonprogrammet renoveras. 

Examensarbetet innehåller också en analys av det nuvarande byggnadsbeståndet i Sverige med en jämförelse mot Europas, där byggnaderna är uppdelade i typ, ålder, ägandeform.

De vanligaste barriärerna för renoveringsprocessen är listade i rapporten.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Energieffektiva Renoveringslösningar

Författare

Lindahl, Anna; Sacco, Francesco

Publiceringsår

2016

Förlag

Lunds Universitet

Deltagande organisationer

RISE, LKF, Lunds Universitet

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Publicerat: 2019-02-13 Uppdaterat: 2019-02-08