Energiboken – kunskapsläge och forskningsfront

Boken är en sammanställning av kunskapsläget på energiområdet inom bebyggelsen i slutet av 1990-talet. Den består av rapporter från experter och forskare inom eller i anslutning till energiområdet.

Byggforskningsrådet BFR (nuvarande Formas) har i boken samlat ett 40-tal av dåtidens experter som presenterar kunskap kring byggande, energiforskning, inneklimatfrågor, samhällsutveckling, energisystem och energiomvandling i bebyggelsen. Satsningen utfördes för att möta upp det behov av kunskap och kompetens som behövdes inför den inriktning som energipolitik och energiforskning angivits i regerings- och riksdagsbeslut.

Som exempel ges riksdagsbeslutet att kärnkraften skulle vara avvecklad före 2010. Boken lyfter fram då aktuella möjligheter att nå effektivare användning av energi i bebyggelsen som samtidigt ger positiv inverkan på klimatet och på miljön såväl utomhus som inomhus.

Resultat

Då boken skrevs år 1995 konstaterades att energianvändningen i bebyggelsen mellan 1970-1995 inte ökat trots att den uppvärmda ytan ökat med mer än 40%.

Livscykelanalyser beskrivs som effektiva verktyg att klarlägga energi- och materialflöden inom byggsektorn i Sverige. Funktionskrav för exempelvis termisk komfort, luftkvalitet och buller skulle då bestämma de fysiska system som formar inomhusmiljön, något som ställer stora krav på byggsektorns kunskap och kvalitetskontroll. Vidare krävde byggandets långsamma förändringstakt långsiktigt satta mål och uthålliga beslut.

Boken beskrivs ge en bred sammanställning av kunskapsläget 1995 med beskrivning av dåtidens forskningsbehov och utveckling vad gäller energianvändning i bebyggelsen.

Nytta

Boken kan ge en insiktsfull tillbakablick avseende teknik och bakgrundsfaktorer för drygt 20 år sedan vad gäller byggande och energiforskning, naturresurser, klimat och miljö, boendemiljö, energins styrmedel samt olika energisystem.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Författare

Andersson, Hans E B; Klevard Setterwall, Åsa

Publiceringsår

1995

ISBN

91-540-5726-4

Annat rapportnummer

T21:1995

Deltagande organisationer

Byggforskningsrådet (nuvarande FORMAS)

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Publicerat: 2019-02-08