Bygg energieffektivt – kunskapen finns!

Det går att bygga energieffektiva byggnader med god arkitektur och hög komfort. Byggbranschens aktörer kan ta egna initiativ för att uppföra energieffektiva byggnader tycker författarna.

Personer med god kunnighet av energifrågor belyser viktiga faktorer som kan bidra till bra byggnader med mindre miljöpåverkan. En del av dessa är generella medan andra gäller en viss typ av hus. Myter som leder till dåliga lösningar och hindrar utvecklingen mot resurseffektivt byggande bemöts. Det behövs utveckling av projekteringshjälpmedel, förbättrade styrmedel samt ökade kontroller. Vidareutbildning inom byggbranschen och förbättrad grundutbildning för arkitekter och ingenjörer är också viktiga åtgärder.

Resultat

Det finns ett stort behov av mer anpassad utbildning inom energieffektivt byggande menar författaren och nämner att arkitektutbildningen borde även innefatta detta ämnesområde. Samverkan mellan utbildningen av arkitekter och ingenjörer är viktigt. Vidare är mer utbildning inom branschen i beställar-, projekterings-, byggande- och förvaltningsled nödvändig för att vi ska få resurseffektiva byggnader och minskad miljöbelastning inom byggsektorn. Forskning och utveckling behöver få ett naturligt inslag inom byggbranschen.

Nytta

Broschyren ger en översiktlig bild samt goda råd och referenser till hur man planerar, vilka moment som är viktiga att beakta och även förslag på vilka delar som är värda att beakta under planering av energieffektiviserande insatser i befintlig och ny bebyggelse.

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Författare

Wall, Maria

Publiceringsår

2006

Förlag

Forskningsrådet Formas

ISBN

978-91-540-5962-3

Annat rapportnummer

T12:2005

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Publicerat: 2019-02-08