Kostnadseffektiv energi- och CO2-emissionsoptimering vid renovering

Rapporten beskriver en metodik för kostnadseffektiv energi- och CO2-emissionsoptimering vid byggnadsrenovering. Även mervärden såsom minskade driftkostnader, komfortförbättringar samt ökat värde av byggnaden analyseras .

Vanligen ställs endast krav på energianvändning i drift och inte på primärenergianvändning och växthusgasemissionen från "vaggan till graven". Även dessa måste reduceras för att uppfylla framtida klimatmål.

En metod har utvecklats för att bestämma kostnadseffektiva renoveringsalternativ där en reduktion av energianvändningen och växthusgasemissionen optimeras med hjälp av LCC och LCA. Metoden kompletteras med en bestämning av mervärden, som bl.a. tillämpas på en svensk renovering.

Hyresgästernas acceptans av energirenovering analyseras i en fallstudie och litteraturstudie.

Resultat

Vid renovering bör beslutsfattare/politiker, byggnormer och fastighetsägare inte endast ställa krav på minskad energianvändning, utan även på minskad primärenergianvändning och minskad emission av växthusgaser under byggnadens hela livscykel. Detta kan innebära att välja kostnadseffektiva lösningar och inte kostnadsoptimala lösningar.

Vid renovering måste mervärden värderas och renoveringsåtgärder förankras hos de boende. De boendes behov och önskemål måste fastställas och uppfyllas, som ofta är åtgärder som upplevs direkt eller är synliga, vilket många energiåtgärder inte är.

Nytta

Genom bättre kravställning och mer kunskaper om processen att värdera och bestämma sig för rätt åtgärder samt genomföra dem ökar möjligheten att göra rätt.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Cost-Effective Energy and Carbon Emissions, Optimization in Building Renovation (Annex 56)

Författare

International Energy Agency

Publiceringsår

2017

Förlag

International Energy Agency

Rapportör

Johansson Dennis

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@hvac.lth.se
Publicerat: 2019-04-17