Hyresgästdeltagande i hållbara renoveringsprojekt

Hur ska man få hyresgästerna att delta i renoveringsprocessen? I en studie undersöktes projektplanernas innehåll och inflytandet på hyresgästdeltagande för att hitta den mest lämpliga renoveringspolicyn.

Detta är en studie som genomförts i Holland, där man enligt lag måste få 70 % av hyresgästerna delta i processen innan renoveringar kan genomföras. För bostadsföretagen kan detta vara problematiskt och resultera i att renoveringsprojekt skjuts upp eller stoppas.

Artikeln fokuserar på faktorer som påverkar hyresgästdeltagande med syfte att förbättra projektplanerna på ett sådant sätt att hyresgäster är mer angelägna att delta i processen. Studien baseras på fem fallstudier där hyresgästernas deltagande undersöktes i en enkätstudie riktade till projektledare som är ansvariga för hållbara renoveringsprojekt. Genom enkäten beräknades den relativa betydelsen för ett antal kriterier relaterade till renovering av lägenheterna, finansiella aspekter, hyresgästbemötande och störningar.

Resultat

Studien rekommenderar att en projektplan bör fokusera på hyresgästernas behov. Forskningen tar fram en checklista med tips för projektledare:

  • Ha en tydlig informationsstruktur för alla brev och broschyrer
  • argumentera utifrån hyresgästernas problemförståelse
  • visa behovet för de planerade förbättringar och åtgärder
  • matcha den finansiella risken med hyresgästens ekonomiska förhållanden.

För implementeringen av hyresgästernas behov tipsas om punkter att fundera igenom inför olika faser.

Nytta

Studien ger en förståelse kring vilka faktorer som är viktiga ur ett hyresgästperspektiv och hur en projektledare kan ta hänsyn till dessa i ett renoveringsprojekt. I artikeln presenteras också konkreta checklistor.

 

 

Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Tenant participation in sustainable renovation projects: using AHP and case studies

Författare

Glumac, Brano; Reuvekamp, Susan; Han, Qi; Schaefer, Wim

Publiceringsår

2013

Tidskriftstitel

Journal of Energy Technologies and Policy

Volym

3 (11)

Rapportör

Liane Thuvander

Kontaktuppgifter rapportör

liane.thuvander@chalmers.se
Publicerat: 2019-04-24