Hovsjösatsningen ur ett process- och socioekonomiskt perspektiv

Rapporten redovisar en process- och socioekonomisk utvärdering av den så kallade Hovsjösatsningen men berättar även om satsningen i stort och beskriver olika teoretiska referensramar, t.ex. hur man kan se på det ”sociala kapitalet”.

Det kommunala bolaget Telge Hovsjö genomför sedan bolagsbildningen 2007 en långsiktig satsning för både fysisk upprustning och minskat utanförskap i bostadsområdet Hovsjö i Södertälje. Området har sedan det byggdes på 70-talet präglats av sociala svårigheter med låg förvärvsfrekvens och utbildningsnivå. Författarna har på bolagets uppdrag genomfört en process- och socioekonomisk utvärdering med fokus på den av Tillväxtverket delfinansierade ”lilla satsningen” 2010–2012.

Resultat

Rapporten beskriver Hovsjösatsningen och erfarenheter från arbetet. Centralt i satsningen är att använda ”egenmakten” för att bryta utanförskapet. Det kan t.ex. handla om att ungdomar får sommarjobba i området med att rusta upp utemiljöerna, eller att boende är med och renoverar sitt bostadsområde i kombination med att de utbildas till plattsättare, träarbetare, betongarbetare etc. (Hovsjöbyggarna).

Rapporten har även gjort bedömningar kring vilka samhällsekonomiska potentialer som finns i att minska utanförskapet. Man redovisar exempel där man räknat på kostnaden för 200 barn som växer upp till utanförskap och hamnar då på kostnader över miljarden om man väger in produktionsvärdesbortfallet under en 10-årsperiod. 

Man har även räknat fram att samhällsekonomiska vinster på ca 72 miljoner kronor (räknat under en 15-årsperiod) har uppstått genom att nio personer har fått anställning genom satsningen ”Hovsjöbyggarna”.

Nytta

Bostadsbolag verksamma i områden som likt Hovsjö präglas av socialt utanförskap bör kunna ha stor nytta av beskrivningarna av satsningens utgångspunkter, genomförandet och de erfarenheter som presenteras. Även de socioekonomiska beräkningarna bör kunna vara intressanta för att sätta in eventuella egna satsningar i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Det omöjliga tar bara något längre tid- Hovsjösatsningen ur ett process- och socioekonomiskt perspektiv

Författare

Nilsson, Ingvar ; Lundmark, Eva

Publiceringsår

2012

Rapportör

Kristoffersson, Jan

Kontaktuppgifter rapportör

jan.kristoffersson@sust.se
Publicerat: 2019-04-24