Förbättrade simuleringar och uppföljning av energianvändning genom regression

Huvudsyftet med detta projekt har varit att utveckla metoder som kan användas för att extrahera information om en byggnads termiska prestanda ifrån mätdata.

Att få en god överensstämmelse mellan en BES modell och en verklig byggnad är fortfarande en stor utmaning, på grund av den mängd input parametrar som krävs i simuleringsprocessen. Detta medför att det idag är vanligt med betydande skillnader mellan beräknad och verklig energianvändning inom byggnadssektorn. Det är generellt accepterat att en kalibrering av dessa BES modeller ger noggrannare prediktioner, dock kan det vetenskapliga stödet för denna konsensus förbättras.

Resultat

Projektet har utvecklat en BES kalibreringsmetodik som bygger på regressionsanalys av uppmätta data och därigenom identifiering av en byggnads transmissionsförluster, inkl. luftläckage.

Metodiken har uppvisat lovande egenskaper i form av noggranna prediktioner, hög användarvänlighet och robusthet. Vikten av att utföra kalibrerade simuleringar har visats med mätdata insamlade före och efter installation av energibesparande åtgärder. Slutligen har nyttan med att använda regressionsanalys som ett komplement till den allmänt vedertagna indikatorn (kWh/m2,år) visats med data från fyra nybyggda flerfamiljshus.

Nytta

Informationen kan användas för att få en bra överensstämmelse mellan en verklig byggnad och en modell av densamma i ett energi-byggnads-simulerings (BES) program.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Improved building energy simulations and verifications by regression

Författare

Vesterberg Jimmy

Publiceringsår

2016

Förlag

Umeå universitet

ISBN

978-91-7601-430-1

Rapportör

Dennis Johansson

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@lth.se
Publicerat: 2019-04-17