Energiåtgärder för EU:s kulturbyggnaders hållbarhet

Främsta målet i projektet är ett webbaserat beslutsstödsystem för bedömning och urval av energieffektiviserande åtgärder i historiska stadskärnor, samt material och tekniker kompatibla med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Projektet har ett fokus på kulturhistoriska stadskärnor och byggnadsbestånd. Sju fallstudier genomförs inom projektet; i Bamberg, Glasgow, Visby, Budapest, Istanbul, Genoa och Santiago de Compostela.

I dessa historiska stadskärnor kommer nya tekniker inom byggmaterial och klimatstyrning testas samt det beslutsstödsystem som utvecklas inom projektet, utvärderas. Visby har särskilt använts som fallstudie för att utarbeta en metod för kategorisering av byggnadsbestånd. Beslutsstödsystemet är utvecklat för att kunna balansera energieffektivisering i relation till byggnaders och stadsmiljöers kulturturhistoriska värden.

Resultat

Resultaten av projektet är ett digitalt och webbaserat beslutsstödsystem och ett digitalt verktyg för byggnadskategorisering samt utveckling av nya tekniker och material för energieffektivisering för historiska stadsmiljöer.

Nytta

Om man äger en byggnad med kulturhistoriskt bevarandevärde hjälper resultaten från projektet till med beslutsstöd.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Energy Efficiency in European historic urban districts - a practical guidance

Författare

Rodriguez-Maribona Isabel, Grün Gunnar

Publiceringsår

2016

Annat rapportnummer

314678

Rapportör

Dennis Johanss

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@lth.se
Publicerat: 2019-04-17