Boendes acceptans av omfattande energirenovering av flerbostadshus

Vilka orsaker finns till att boende accepterar eller inte accepterar renoveringar med omfattande energiåtgärder?

Denna studie har genomförts som ett delprojekt inom IEA EBC Annex 56 Kostnadseffektiv energi- och CO2-emissionsoptimering av renovering av byggnader och har inneburit en litteraturstudie och en fallstudie med gruppintervjuer av hyresgäster.

Avgörande för acceptansen av en omfattande renovering är kommunikationen mellan intressenterna. De boendes acceptans av renoveringar påverkas av förbättringar som upplevs direkt och är synliga, såsom förbättrad trygghet, förbättrad termisk komfort och luftkvalitet, vilka dessutom förstärker hemkänslan. Långsiktiga miljöfördelar är inte tillräckliga argument. Den minsta nivån på boendedeltagande är att få kontinuerlig information. Involveringen av de boende i godkännandet, planeringen och beslutsfattandet bör alltid övervägas och kan undvika misstag i renoveringen.

Resultat

Rekommendationer för fastighetsägare:

  • alla mervärden av energirenoveringar måste tas hänsyn till.
  • alla intressenter måste samarbeta.
  • de boende måste involveras i renoveringsprocessen.
  • de boendes acceptans av en renovering ökar om några åtgärder upplevs direkt och är synliga.
  • långsiktiga miljöfördelar räcker inte för att få full acceptans.
  • de boendes hemkänsla är viktig.

 

Rekommendationer för planerare och entreprenörer:

  • kontinuerlig tvåvägsinformation måste säkerställas under hela renoveringsprocessen.
  • de boende måste vara delaktiga i renoveringsprocessen.

Nytta

Rapporten ger fastighetsägare nyttiga kunskaper om hur man bör föra dialog med boende.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Owners and Residents Acceptance of Major Energy Renovations of Buildings, IEA EBC 56

Författare

Blomsterberg, Åke, Pedersen, Eja, Baptista Nuno, Fragoso Rui

Publiceringsår

2017

Förlag

International Energy Agency

ISBN

978-989-99799-7-0

Deltagande organisationer

LTH, ADENE

Rapportör

Dennis Johansson

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@hvac.lth.se
Publicerat: 2019-04-17