Solel och Klimatpåverkan

Ett PM som problematiserar klimatpåverkan från användning av solceller generellt och i Sverige har tagits fram av branschföreningen Svensk solenergi. Slutsatsen är att installation av solcellsanläggningar i Sverige ur ett nordiskt perspektiv ger minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären.

Solelens framväxt i Sverige uppskattas inte av alla och debatten har bland annat handlat om solelens miljöpåverkan som totalt sett, liksom all energiproduktion, inte är försumbar. Belackarnas argument som ofta saknat faktaunderlag har velat framställa svensk solel som allt annat än positiv ur klimatsynpunkt. För att bemöta dessa presenterar Svensk solenergi i detta PM en genomlysning av frågan, baserad på de senaste årens rön och marknadsutveckling. PM:et refererar till ett tiotal aktuella publikationer för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Resultat

Slutsatsen är att solceller som installeras i Sverige i dag ger ett klimatavtryck under 20 g CO2/kWh, vilket har en marginell betydelse för den svenska elproduktionens nära försumbara klimatavtryck. Utvidgas systemgränsen till den nordiska elproduktionsmixen (60–125 g CO2/kWh) leder installation av solceller i Sverige till en minskning av den nordiska elproduktionens klimatavtryck. Det sker dessutom fortfarande en snabb teknikutveckling som stadigt minskar koldioxidavtrycket för nya solcellsmoduler. Sammantaget menar man att solceller som installeras i Sverige i en inte alltför avlägsen framtid ger ett klimatavtryck under 10 g CO2/kWh. Breddas diskussionen, från bara klimatpåverkan till att inkludera även annan miljöpåverkan, har solceller som byggs på redan befintliga byggnader flera miljömässiga fördelar jämfört med annan elproduktion.

Nytta

Solelbranschen har 2018 bra vind i seglen men många utmaningar återstår fortfarande att hantera om Sverige ska kunna nå målet i Energimyndighetens solelstrategi. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor hos beställare, arkitekter, konsulter och byggentreprenörer vilket leder till osäkerhet och tvekan inför större satsningar. Mot denna bakgrund är det av stor vikt att diskussionen kring solelens miljöpåverkan är saklig och faktabaserad och därför är detta PM till stor nytta för branschen och solelmarknadens fortsatta tillväxt.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Solel och Klimatpåverkan

Författare

Lindahl, Johan; Dalenbäck, Jan-Olof; Löwenhielm, Wilhelm

Publiceringsår

2018

Förlag

Svensk Solenergi

Kontaktuppgifter författare

Lindahl, Johan Svensk Solenergi Kammakargatan 22, pl 6 111 40 Stockholm

Deltagande organisationer

Svensk solenergi

Rapportör

Kovács, Peter

Kontaktuppgifter rapportör

RISE Box 857 S-50115 Borås
Publicerat: 2018-10-18