Investeringskalkyl för solceller

En modern, uppdaterad och allmänt accepterad kalkylmodell för solcellsinvesteringar i Sverige har utarbetats. Rapporten ger en detaljerad redogörelse för innehåll och funktion av programmet som är gratis att använda och finns för nedladdning på Mälardalens högskolas hemsida.

En investering i en solcellsanläggning är långsiktig. Det är därför av stor vikt att kunna göra en så bra ekonomisk kalkyl som möjligt för produktionskostnaden för solel. Inte minst gäller det när man ska jämföra offerter från olika leverantörer. Idag finns ingen enhetlig metod för att beräkna produktionskostnader.

Syftet med projektet har varit att utveckla en analysmodell baserad på Levelized Cost of Energy (LCOE) och göra en anpassning av denna modell till svensk småskalig solelproduktion. Genom att ta fram standardiserade antaganden, med känslighetsanalys har projektet kunnat sätta standarder för flera av de ingående parametrarna i LCOE-modellen. Med verktygets hjälp kan man enkelt bedöma framtida intäkter från en solcellsinvestering och den slutliga elproduktionskostnaden.

Resultat

Projektet har resulterat i kalkylmodell enligt LCOE-metoden för att beräkna produktionskostnad per kWh och lönsamhet för solcellsinvesteringar i Sverige. Programmet, i form av ett Excelark, finns i två versioner, en för privatpersoner och en för ”Företag/ övriga”. Dessa finns att ladda ner gratis från Mälardalens högskola. I projektet har funnits en referensgrupp med knappt 50 deltagare, som förutom ”Byggherregruppen för lönsamma solcellsinstallationer” bestått av leverantörer av solcellssystem, konsulter och elbolag.

Nytta

Kalkylmodellen ska ge en minskad osäkerhet inför investeringsbeslut och därigenom bidra till marknadens utveckling. Resultaten från projektet förväntas därför vara av stort värde för alla parter som är inblandade i solcellsinstallationer. Verktyget är bara ett av många liknande och för en vanlig villaägare är kanske ett verktyg som www.solcellskollen.se  enklare och mer lämpligt.

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Titel

Investeringskalkyl för solceller

Författare

Stridh, Bengt och Larsson, David

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

E2B2 Rapport 2017-02

Kontaktuppgifter författare

Stridh, Bengt Mälardalens Högskola, Box 883, 721 23 Västerås

Deltagande organisationer

Stockholms stad, Solkompaniet

Rapportör

Kovács Peter

Kontaktuppgifter rapportör

RISE Box 857 S-50115 Borås
Publicerat: 2018-11-09