Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM1.0 - ett branschgemensamt verktyg

Just nu finns starka drivkrafter att minska klimatbelastning i byggskedet där byggmaterialtillverkning, transport och uppförande av byggnader ingår. När många förvänts utföra beräkningar är tillgången till enkla verktyg och metoder avgörande. Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg är ett sådant verktyg

Rapporten är en introduktion till klimatdeklarationer och till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. Rapporten beskriver ett branschgemensamt och förenklat LCA verktyg för att göra en klimatdeklaration av en byggnad under byggskedet. Bakgrunden till varför detta är viktigt och en översiktlig process för att ta fram en klimatdeklaration presenteras.

Resultat

IVL har, i ett antal nyligen publicerade studier konstaterat att miljöpåverkan från byggskedet är lika stor som miljöpåverkan från att värma upp en bostad under 50 år. De data och metoder som använts i dessa studier ligger till grund för det branschgemensamma verktyget – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, i vilken man kan ta fram en klimatdeklaration.

En klimatdeklaration utgår från en materiallista för byggnadens ingående byggmaterial (”mängdning”). Det är viktigt att fundera över vilka byggdelar som skall inkluderas eftersom olika mängder byggmaterial ger olika slutresultat.

I byggsektorns miljöberäkningsverktyg specificeras förutom byggmaterial även transportavstånd mellan fabrik och byggplast. Verktyget har förutbestämda transportscenario för många byggmaterial. Det finns även data för byggplatsens processer som t.ex. el till bodar. Det är också möjligt att inkludera EPDer i verktygets beräkning.

Nytta

Verktyget har på kort tid fått många användare och bedöms kunna vara en viktig pusselbit i att hjälpa intressenter att på ett kostnadseffektivt sätt minska klimatpåverkan från byggskedet.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM1.0 - ett branschgemensamt verktyg

Författare

Erlandsson, Martin

Publiceringsår

2017

ISBN

978-91-88787-36-1

Annat rapportnummer

E2B2 Rapport 2018:04

Kontaktuppgifter författare

Erlandsson, Martin IVL

Deltagande organisationer

IVL

Rapportör

Anders Ejlertsson

Kontaktuppgifter rapportör

anders.ejlertsson@ivl.se
Publicerat: 2018-10-18