Bli en vinnare med din hållbara idé

Har du en idé eller ett problem som du gått och tänkt på? Något som har med samhällsbyggnad eller digitalt byggmaterial att göra? Sustainable Innovation ordnar workshop på Smarta Städer, Kistamässan, den 28 och 29 november. 100 000 finns att vinna.
Publicerat: 2018-10-31

Sustainable Innovation anordnar workshopen tillsammans med Urban ICT Arena, Lantmäteriet och KTH med stöd från Formas och Smart Built Environment. Tillsammans med er vill vi undersöka hur digitaliseringen kan bidra till utvecklingen av nya processer, tjänster och produkter som bidrar till ett smartare samhälle och i förlängningen minska miljöpåverkan, byggtider och byggkostnader. Hur kan vi få dina idéer att bli verklighet och är ni kanske flera som har funderat på samma sak?

Gnugga geniknölarna i open space-format

Workshopen kommer att hållas i ett Open Space-liknande format. Den som har ett område eller idé pitchar detta inför deltagarna och när alla idéer presenterats väljer man den grupp vars idé man vill vara med och diskutera (man måste inte ha varken idé eller problemställning för att delta). Diskussionerna kommer att bilda underlag till Smart Built Environment och Formas som väljer vilka som får 100 000 kronor att arbeta vidare med.

Läs mer och registrera dig på länken här intill.