HSB brf Aspnäs satsar på solceller

Fastighetsel till ett värde av ca 26 300 kronor på bara tre månader – det är facit för HSB brf Aspnäs som våren 2018 installerade solceller på två av sina fasader. "När solcellerna är avskrivna om 15 år blir det ren vinst under minst 25 år", säger Morgan Jemtsveden, som drivit upphandlingen.
Publicerat: 2018-11-06

I HSB brf Aspnäs i Järfälla norr om Stockholm finns sedan i mars ett nytt energismart blickfång – två 30 meter höga södervända gavlar täckta med 200 svartglänsande solceller. Totalt har föreningen 330 m² solceller som ska generera omkring 50 000 kWh/år de första 25 åren, därefter något mindre.

– Satsningen på solceller var ett led i ett långsiktigt arbete för att få ner elanvändningen, säger Morgan Jemtsveden, tidigare ordförande i föreningen.

 

Solceller – ett naturligt steg

Bostadsrättsföreningen Aspnäs – en av Järfällas största med 530 lägenheter – har sedan 2005 sänkt sin elanvändning från 4 GWh/år till 3 GWh/år. Bakom nedgången ligger en målmedveten satsning på energieffektivisering.

– Vi hade investerat i isolering av taken, LED-belysning både utom- och inomhus, effektiva återvinningssystem i våra undercentraler och översyn och justering av all ventilation. Satsningen på solceller var ett naturligt steg i vår energiresa, berättar Morgan Jemtsveden, som i början av förra året bjöd in E.ON till ett styrelsemöte för att prata solceller.

– Att vi valde dem beror på att de sedan tidigare levererar både el och fjärrvärme till oss. För oss var det också viktigt att välja en stor leverantör som sannolikt finns kvar under de 40 år som anläggningen beräknas hålla.

Ingen avgiftshöjning

Offert och upplägg för satsningen på solceller diskuterades under några styrelsemöten. Kostnad för solcellerna, monterade och klara, beräknades bli 1,6 miljoner kr. Efter investeringsbidrag på 30 % från Energimyndigheten återstod en kostnad på 1,1 miljoner kr för HSB brf Aspnäs, vilket föreningen klarade utan lån.

– Vi informerade de boende vid ett stormöte och alla var väldigt positiva. Solcellerna kommer inte att påverka avgifterna och det finns stora pengar att spara i framtiden. Dessutom tycker många att fasaderna är snyggare nu.

Takplacering fungerade inte

Offerten omfattade totalentreprenad med allt från tekniska beräkningar, bygglovsansökan, beställning av material och montage. Styrelsen kunde löpande bolla frågor med E.ON:s representant Anders Enström, som varit föreningens kontaktperson genom hela projektet.

– Den vertikala placeringen av solcellerna innebär 10–15 procent mindre el jämfört med 35 graders lutning i ett vanligt takmontage, men det var omöjligt här eftersom det finns så många ojämnheter med hisschakt och annat, berättar Anders Enström.

Hög värme ger sämre verkningsgrad

Första steg i installationen var att sätta upp det fixtursystem som bär modulerna, och i mars började monteringen av de 200 solcellerna med hjälp av en fasadmonterad hiss. I mitten av maj var det premiär för anläggningen som sedan dess levererar solel till föreningens 20 trapphus, 20 ventilationssystem, 14 tvättstugor och garage med plats för 400 bilar.

– Initialt hade vi ett problem som gav bortfall på den ena fasaden under en vecka. Men efter det har anläggningarna prickfritt genererat 21 000 kWh. I reda pengar innebär det att HSB brf Aspnäs slapp köpa fastighetsel för 26 300 kronor under tiden 1 juni–31 augusti. Utöver detta tillkom intäkterna för elcertifikat som i dagsläget har ett pris på ca 170 kr/MWh vilket gett ytterligare 3 400 kronor, säger Anders Enström som tillägger:

 – Den väldigt varma sommaren var oväntat nog inte optimal för kiselbaserade solceller; ju varmare det är, desto sämre blir nämligen verkningsgraden.

Ren vinst efter avskrivningstiden

Solcellsmodulerna och installation har 10 års garanti. Verkningsgraden är garanterad till 90 % de första 25 åren och till 80 % de följande 15 åren. Funktion och prestanda på de bägge anläggningarna kan övervakas via webben av fastighetsförvaltare och tekniker.

– Dessutom har alla i styrelsen laddat ner en app där vi minut för minut kan se hur de levererar, säger Morgan Jemtsveden som är nöjd med upphandling och utfallet hittills:

 – Vårt främsta motiv var att minska elinköpen och det har vi lyckats med i den omfattning vi räknat med. Offerten höll, det enda som tillkom var nödvändiga brandsäkringar i bägge fastigheterna på 25 000 kronor vardera. Efter vår avskrivningstid på 15 år, kommer solelproduktionen att bli en ren vinst för föreningen, avslutar Morgan Jemtsveden.

Text: Madeleine Appelgren