Ökat intresse för klimatsmart boende

Sju av tio tycker det är viktigt att en ny bostad är klimatsmart och fyra av tio vill kunna välja ett grönt bolån. Banken Nordeas undersökning visar att intresset för hållbarhetsaspekter kring bostad och boendeekonomi är på frammarsch.
Gröna bolån Foto: Mostphotos
Publicerat: 2018-11-02

Hållbarhet handlar ofta om pengar. Nu har banken Nordea gjort en undersökning för att få veta hur deras potentiella kunder ställer sig till klimatsmarta bostäder i allmänhet och gröna bolån i synnerhet.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov under två höstveckor 2018. Totalt har 1168 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor 18+ år i Sverige som äger hus, gård, äganderätt i flerbostadshus.

Kvinnor och unga i bräschen

Den visar att sju av tio svenskar tycker att det är viktigt att en ny bostad är klimatsmart, till exempel har låg energiförbrukning och miljövänliga material. Fyra av tio vill kunna välja ett klimatsmart bolån där villkoret är att bostaden ska vara miljöcertifierad.

Det är framförallt kvinnor och unga i åldern 18 till 25 år som visar det största engagemanget. Åtta av tio kvinnor anser att det är viktigt att en ny bostad är klimatsmart och varannan ung mellan 18 och 25 år vill kunna välja ett klimatsmart bolån.

Ingela Gabrielsson är privatekonom på Nordea:
- Det blir en naturlig del i ett miljöengagemang att den egna bostaden och bolånet också kan bidra till ett mer hållbart samhälle. På köpet kan vi idag också få ett bolån med bättre lånevillkor när bostaden är miljöcertifierad. Det blir därför ett val som innebär ett mer hållbart samhälle men som också ger oss en bättre privatekonomi.

"Majoritet är energiklass D eller E"

Nordea är långt ensamma om att uppmärksamma möjligheterna med gröna lån. Under våren 2018 lanserade bland andra SEB och SBAB gröna lån med rabatter till energideklarerade villor och energieffektiva bostäder. Klassningen utgår från Boverkets Boverkets energideklaration A, B och C.

Maria Pellborn, hållbarhetschef på SBAB, uppger i en intervju med Dagens Industri att en majoritet av svenska fastigheter ligger i kategori D eller E.

-Vi hoppas att det gröna bolånet kan leda till ett förändrat beteende och fungera som incitament när man renoverar sin bostad, säger Malin Pellborn och ger konkreta förslag på vad man kan göra som fastighetsägare:

  • nya tätningslister
  • byte till LED- och lågenergilampor
  • sänka inomhustemperaturen
  • tilläggsisolera
  • byta fönster
  • skaffa en effektiv energikälla