Litteraturstudie över renovering av flerbostadshus

Artiklar, rapporter och avhandlingar som behandlar renovering av flerbostadshus i tempererat klimat har sammanställts med avsikt att ge en bra grund för fortsatt och mer djupgående forskning.

I Sverige byggdes cirka 1,4 miljoner bostäder 1946 – 1975. En betydande del av dessa är idag i behov av renovering av olika skäl. Forskningsresultat, samt erfarenheter och resultat från genomförda renoveringsprojekt är ett viktigt underlag för att underlätta och utveckla effektivare renoveringsprocesser. I artikeln har relevant litteratur sammanställts som behandlar beslut om åtgärder för renovering eller om stöd i att välja en renoveringsstrategi.

Artikeln fokuserar på forskning om statusbestämning, renoveringsstrategier och åtgärder vid renovering av byggnader. Skillnader och likheter inom dessa områden presenteras genom analys av 234 relevanta referenser. Resultaten visar att renovering av flerfamiljshus byggda i tempererat klimat är vitt utforskat. Forskningen har en stark representation med fokus på energifrågor även om också andra aspekter av renovering förekommer.

Resultat

Statusbestämningar är ofta baserade på data från nationella databaser som innehåller användbar information som kan bidra till att stödja beslutsfattande i renoveringsprocessen. Denna studie föreslår att framtida forskning bör genomföras på hur sådana databaser kan ha effekt på renoveringsprocessen.

Denna studie visar också att även om det finns ett flertal renoveringsstrategier, som antingen är djupgående eller bredare, så är strategierna sällan kopplade. Slutligen finns det många referenser som utvärderar effekter av olika tillämpningar av renoveringsåtgärder, där vissa effekter och åtgärder är mer utforskade än andra.

Nytta

Artikeln ger branschen kunskap om forskning om renovering av flerbostadshus och erfarenheter från genomförda projekt som finns dokumenterad. Sammanställningen av artiklarna, rapporterna och avhandlingarna ger en stark grund för fortsatt forskning och utveckling.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Litteraturstudie över renovering av flerbostadshus

Författare

Farsäter, Karin; Hamid, Akram Abdul; Wahlström Åsa; Wallentén Petter

Publiceringsår

2018

Volym

172

DOI

/10.1016/j.enbuild.2018.04.032

Rapportör

Åsa Wahlström

Kontaktuppgifter rapportör

asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
Publicerat: 2018-11-09