Veckokrönika: Om vikten av att inte glömma grodan i kastrullen

VECKANS JOHAN: Kan man mäta social hållbarhet? Varför skulle man vilja det, och hur skulle man göra det? Vad är det överhuvudtaget? Det är spännande med frågor som väcker tankar, det får oss att utvecklas! Jag vill spinna vidare i tankarna och kanske lyckas få någon annan att också göra det.
Publicerat: 2018-03-20

Låt mig reflektera kring...

... några saker jag kommer att tänka på när man pratar om social hållbarhet.

För ett antal år sedan arbetade jag med att utveckla bostäder, prefabricerade villor till privatpersoner. Med jämna mellanrum fick jag erbjudande från olika exploatörer eller kommuner om att köpa mark. Vid ett tillfälle damp det ner en fyrfärgsbroschyr från Sundbyberg stad om möjlighet att förvärva mark med lockbetet: ”Ursvik – utveckla bostäder nära Kista Science Tower”.

Ursvik är ett område cirka 3 kilometer sydost från den just nu attraktiva och expanderande techhub-degeln där Kista Science Tower är en central punkt. Bara 1,5 kilometer nordväst om samma torn ligger Husby, ett miljonprogramsområde som under många år funnits med på polisens årliga lista över särskilt utsatta områden på grund av bilbränder och kriminalitet.

Husby ligger närmare Kista...

... än Ursvik. Reflektion; varför är det värt något för Ursviks boende att bo nära Kista Science Tower men inte för Husby boende?

Några år senare lyssnade jag på Carlos Rojas i samband med en konferens om rustning av miljonprogrammen. Han berättade en härlig historia om när han växte upp i Alby och hur lycklig han var. Naturen var nära och han mindes hur synd han tyckte det var om hans släkting som bodde på Söder där allt var gammalt och slitet. Vid 14 års ålder började han röra på sig och fick reda på att det var synd om honom som bodde i Alby.

Idag är både Söder och Harlem...

... områden som är dyra och moderna att bo i. Reflektion; hur bestäms ”stämpeln” på ett bostadsområde och hur kan man påverka den?

Tillbaka till frågan: kan man mäta social hållbarhet, eller tänk om man kunde? Om vi som i en årsredovisning kontinuerligt kunde läsa av hur ett bostadsområde utvecklades ur ett socialt hållbarhetsperspektiv - skulle det göra någon skillnad? Spännande tanke! Om man inte läser av, är risken stor att området ”bara utvecklas”. Likt grodan i kastrullen så blev det bara varmare och varmare utan att någon läste av temperaturen.

Ge mig inspel!

Hur kan vi mäta social hållbarhet så att vi kan lyfta upp en ”hög social hållbarhet” in i balansräkningarna hos bostadsbolagen?