Nystartade Substitutionscentrum ska verka för en giftfri vardag

Vilka farliga kemikalier finns i vår vardag och vilka alternativ finns? RISE har fått uppdraget att driva Substitutionscentrum som ska bidra till ökad kunskap om skadliga ämnen och för att stimulera utvecklingen av giftfria alternativ.
RISE har fått uppdraget att driva Substitionscentrum. Foto: Mostphotos
Publicerat: 2018-03-23

2016 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att belysa förutsättningarna för ett nationellt kunskapscentrum som ska bidra till en giftfri vardag för svenska konsumenter.

Säkra alternativ ersätter farliga ämnen

Utgångspunkt för utredningen är den så kallade substitutionsprincipen – hur man ersätter farliga ämnen med säkrare alternativ. Den resulterade i december 2017 i ett regeringsuppdrag till RISE, Research Institutes of Sweden, att starta Substitutionscentrum.

– RISE uppdrag är att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Inom RISE finns idag ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster samt ett hundratal test- och demonstrationsmiljöer. Substitutionscentrum kommer att göra RISE till en ännu starkare partner för svenskt näringsliv, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

Utbildning, rådgivning och kommunikation 

Substitutionscentrum, en del av RISE division Biovetenskap och material, ska ligga i Borås. En central del av verksamheten blir en rådgivningstjänst där exempelvis näringsliv, akademi, branschorganisationer och strategiska innovationsprogram kan få hjälp.

– Även upphandlande myndigheter som kommuner och landsting kan behöva hjälp med att ta reda på om en produkt innehåller en oönskad kemikalie eller har tillverkats med en process där en sådan använts. Utöver detta kommer kommunikation och utbildning bli centrala delar av verksamheten, säger Pernilla Walkenström, chef för division Biovetenskap och material inom RISE.

Kunskap och kvalitetskrav ger förändring

I mars i år rekryterades Gudrun Bremle, analytisk kemist och filosofie doktor i ekotoxikologi, som centrumledare till Substitutionscentrum. Hon arbetar idag som kemikaliestrateg på Jönköpings kommun.

– Med bakgrund som forskare ser jag fram emot att arbeta på RISE. Substitution handlar mycket om design, utveckling och innovation inom industri och företag, men också om kunskap, medvetenhet, bra kvalitetssystem och inköp. Jag hoppas och tror att jag kan bidra med min erfarenhet från att ha arbetat med kemikaliefrågan ute i samhället från flera olika perspektiv, säger Gudrun Bremle som tillträder sin nya tjänst 15 maj.

Text: Madeleine Appelgren