Typgodkänd krypgrund håller fukten borta

En krypgrundskonstruktion ska bland annat vara fuktsäker. Den ska även säkerställa att mögellukt och radon från marken inte tränger upp i byggnaden. Sedan 2006 finns det en välisolerad lösning med värmeisolering på mark och grundmur, god lufttäthet och undertryckshållning som gör det säkert att bygg
Olsson, Lars

Traditionell krypgrund eller torpargrund är en riskkonstruktion med avseende på förhöjd fuktighet, unken lukt från mark och mer eller mindre påverkan från radon. Även om fuktproblemen skulle lösas så kvarstår påverkan från de mikrobiologiska processer som pågår i mark samt radon. Påverkan från mark är i princip oundvikligt med traditionellt byggande med träbjälklag. En orsak är att träbjälklaget inte är luft- och gastät. Syftet med artikeln är att sprida kunskap om ett nytt byggsätt som både har genomgått omfattande provningar av bland annat fukt- och värmeflödesberäkningar, lufttäthets- och tryckprovning och utvärderats under flera år med fukt- och temperaturmätningar. De erfarenheter och data som framkommit i utvärderingsarbetet har resulterat i en kravspecifikation som minst uppfyller Boverkets byggregler.

Resultat

Resultaten visar att mätningarna styrker beräkning. Genom att välisolera mark och grundmur tillräckligt så kan skadliga fuktförhållanden elimineras. Ju mer det isoleras desto varmare och torrare blir det i krypgrunden. Dessutom är lufttätheten och undertrycket med frånluftsfläkt i krypgrunden kontrollerad. Även livslängd och beständighet hos grundsystemet är kontrollerat med avseende på 50 år. Genom att undertryckssätta krypgrunden säkerställs det inte bara mot luft med mögellukt och radon som tränger upp i byggnaden utan även golvdrag och kalla golv förhindras.

Nytta

Den nya krypgrundslösningen är en fuktsäker grundläggning (där bland annat fukt- och mögelproblem är löst) vilket möjliggör för byggande med krypgrund och är viktigt för ett snabbt och kostnadseffektivt byggande av småhus samt vid modulbyggande av kontor, skolor och flerfamiljhus. Grundläggningssättet möjliggör för att bland annat golv och golvbjälklag kan produceras industrialiserat i fabrik och därmed kortas byggtiderna.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Typgodkänd krypgrund håller fukten borta

Författare

Olsson, Lars

Publiceringsår

2011

Tidskriftstitel

Husbyggaren

Tidsskriftsnummer

nr 3, 2011

Kontaktuppgifter

lars.olsson@ri.se

Deltagande organisationer

SP (RISE)

Rapportör

Lars Olsson

Kontaktuppgifter rapportör

lars.olsson@ri.se