Gröna obligationer – en möjlig väg mot klimatomställningen

GRÖNA OBLIGATIONER. Att spara och samtidigt bidra till en hållbar framtid – det är möjligt med gröna obligationer. Vi reder ut vad det är och hur den nya statliga utredningen menar att det kan bidra till den nödvändiga klimatomställningen.

Att spara i obligationer brukar räknas som ett säkert sparande med både låga risker och stabila ränteintäkter. I Sverige är det idag framförallt staten och olika bostadsinstitut som ger ut obligationer, men även företag och kommuner ger ut obligationer.

Sedan 2008 har världens obligationsmarknad utökats med så kallade gröna obligationer som mött ett stort intresse. Här finns ytterligare en dimension på ett tryggt sparande – nämligen att pengarna som investeras i en grön obligation är öronmärkta till hållbara projekt som bidrar till klimatomställning.

Öppnar dialog mellan finans och hållbarhet

I januari presenterades utredningen ”Att främja gröna obligationer” som är en del i regeringens arbete för en grön finansmarknad. En skillnad mellan traditionella och gröna obligationer, är investerarens skyldighet att redovisa hur de öronmärkta pengarna används.

– Emittenten måste förbinda sig att uppfylla vad man ska göra och återrapportera. Detta ger en dialog mellan finanssidan och ansvariga för miljö- och hållbarhetsfrågor som i sig har ett stort värde, säger utredaren Mats Andersson.

Statliga gröna obligationer främjar klimatmålet

Gröna obligationer har fått en kraftig ökning sedan de började ges ut 2008, men står trots det idag bara för 0,2 procent av världens obligationer. Polen var först ut med statliga gröna obligationer, följt av Frankrike som förra året emitterade en grön obligation på 7 miljarder euro. Detta är också en väg för Sverige menar Mats Andersson, som föreslår en statlig grön obligation för att främja det svenska klimatmålet.

– Staten skulle kunna sätta en standard för gröna obligationer. Det är också ett sätt att kommunicera arbetet för att nå Sveriges klimatmål. Även statliga företag skulle kunna vara mer aktiva och finansiera sin verksamhet med gröna obligationer.

Hyresgäster väljer gröna lokaler

Utredningen visar att ”gröna” kommersiella fastigheter har bättre efterfrågan än konventionellt byggda, eftersom många stora hyresgäster i första hand väljer miljöcertifierade lokaler. Gröna lokaler innebär alltså en lägre risk att stå med tomma ytor, vilket i sig kan vara en motor för gröna obligationer i fastighetsbranschen.

– Gröna obligationer kan vara viktiga för att öka finansieringen till klimatomställningen. Jag tycker exempelvis det är intressant att utredningen föreslår att staten ska ge ut gröna obligationer, sade finansmarknadsminister Per Bolund när han tog emot utredningen.