Forskningsresultat om renovering och energieffektivisering ska skapa affärsnytta

Det behövs stora insatser för renovering och energieffektivisering i det befintliga beståndet. Nu presenterar forskningsprogrammet E2B2 en samlad bild av läget i Sverige som kan ge hållbart byggande och renovering en extra skjuts.

Slutsatser och resultat från två tematiska synteser ur forskningsprogrammet E2B2 har nyligen presenterats; renovering respektive energieffektiviseringstjänster och affärsmodeller. 

Behövs stora insatser

Det behövs stora insatser för renovering och energieffektivisering i det befintliga beståndet. Forskningsprogrammet E2B2 har därför valt två mycket aktuella områden för att och se forskningsläget inom dessa ur ett större perspektiv.

I rapporten om renovering beskrivs kunskapsläget, forskningsprojekt inom E2B2 sammanfattas och i rapporten ges vidare exempel på vilka förutsättningar som finns för att forskningen ska resultera i praktisk nytta. Den syntesen har genomförts av RISE.

Trender i energisystemet

Energieffektiviseringstjänster är ett relativt nytt område där det behövs mer forskning och innovation. I rapporten behandlas trender i energisystemet och hur dagens tjänstemarknad gradvis förändras. Den syntesen har genomförts av Sweco.

Viktigt för fortsatt utveckling

David Bohn Stoltz är biträdande programansvarig för E2B2. Han menar att den samlade bilden som dessa rapporter ger är viktiga för den fortsatta forskningen och utvecklingen inom renovering och energieffektiviseringstjänster.
– Tanken är också att synteserna ska hjälpa deltagarna i forskningsprojekten att skapa affärsnytta. Vi har sökt samband mellan projekten och tittat på förutsättningar för projektresultat att skalas upp och bidra med praktisk nytta. Vi hoppas arbetet lägger grunden för många nya idéer och projekt