eBVD synliggör byggmaterial digitalt

Vad ingår egentligen i materialen i en byggnad? En byggdeklaration kan ge svaret. Med det digitala eBVD-systemet samverkar nu installations- och byggsektorn för att gynna spårbarhet och informationsflöde av miljö- och innehållsfakta för byggprodukter.
Publicerat: 2018-05-03

Byggvarudeklarationer är byggbranschens frivilliga egendeklaration av byggmaterialinformation – ett verktyg med en mall där företag kan deklarera olika produkters miljöegenskaper i olika skeden av livscykeln.

”Innehållsförteckning” över byggnader

Bakom format och därmed innehåll i byggvarudeklarationerna, som funnits i omkring 20 år, står en enad byggbransch. Deklarationerna, som uppdateras löpande, kan användas både för vägledning när det gäller att välja byggvaror vid nyproduktion och när det gäller drift/förvaltning av en byggnad.

Den senaste branschstandarden, eBVD1.0 (elektronisk byggvarudeklaration), utgår från Byggproduktförordningen och krav på prestandadeklaration, CLP och Reach-förordningen (kemikalier) samt RoHS (elektrisk och elektronisk utrustning)

Spårbarhet, säkerhet och effektiv hantering med eBVD

På fackmässan Nordbygg 2018 presenterade VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS, Sveriges Elgrossister och Byggmaterialindustrierna en samverkan för eBVD-systemet i installations- och byggsektorn.

Syftet med samverkan är att gynna spårbarhet och därmed bidra till ett effektivt informationsflöde av miljö- och innehållsfakta. Information om olika material kan matas in direkt i eBVD-systemet, men även via E-nummerbanken och RSK-databasen som är system för el- respektive VVS-branschen.

Branschdatabaser kopplas till eBVD

– Våra företag kan fortsatt använda våra branschdatabaser som källa för produktinformation samtidigt som vi enas om ett gemensamt utdataformat där den som efterfrågar också kan hämta sin unika eBVD-deklaration ur eBVD-systemet, berättar Hans Karlsson, vd VVS Information Data som förvaltar RSK-databasen.

– E-nummerbanken är etablerad i elbranschen och det är bra att kunna använda den som inmatningssystem och koppla ihop den med miljöformatet i eBVD-systemet, tillägger Sverker Skoglund från Sveriges Elgrossister.

Svensk byggsektor i framkant 

– Vi är mycket nöjda med att branschen får ett och samma system att utveckla miljöinformationen i för framtiden, säger Hans Söderström från Installatörsföretagen, och får där medhåll av Anneli Kouthoofd, vd på Byggmaterialindustrierna, som tillsammans med IVL äger eBVD-systemet.

– Informationen från eBVD utgör grunden för spårbarhet och nu kan vi tillsammans förvalta och utveckla systemet så att det gynnar en effektiv och säker dataöverföring. Vi ska i svensk byggsektor fortsätta ligga i framkant i Europa när det gäller miljöinformation och utformning av eBVD 1.0, säger Anneli Kouthoofd.

Text: Madeleine Appelgren