ZenN – energieffektiva renoveringar av bostadsområden

Denna skrift innehåller de huvudsakliga lärdomarna ifrån projektet ZenN, Nearly Zero Energy Neighbourhoods.

EU-projektet ZenN, Nearly Zero Energy Neighbourhoods, omfattade storskaliga renoveringsåtgärder med målet att nå näranollenergistandard i utvalda befintliga byggnader och bostadsområden. Inom ZenN utfördes omfattande renoveringar i bostadsområden i Sverige, Norge, Spanien och Frankrike. Projektet omfattade deltagande av lokala aktörer inom både privat och offentlig sektor. I denna skrift finns de huvudsakliga lärdomarna ifrån ZenN samlade. Skriften omfattar resultat och lärdomar från energimätningar, inledandet av renoveringsfasen, finansiella modeller, ombyggnationsscenarion samt framgångsfaktorer inom lagstiftning och politik för ökad replikering av energirenoveringsåtgärder i bostadshus. Denna skrift syftar till att visa läsaren att storskaliga energieffektiviserande åtgärder kan utföras utan att äventyra ett prisvärt boende.   

Nytta

Lärdomarna ifrån ZenN, som är dokumenterade i denna skrift, bidrar med en omfattande mängd kunskaper inom näranollenergirenoveringar för nordiska såväl som sydeuropeiska klimatförhållanden. Kunskaperna omfattar hela renoveringsprocessen och innehåller generella tips, konkreta åtgärder och resultat från renoveringsprojekten. Denna skrift kan därför anses fylla en funktion, både som inspiration och guide, för inledandet och genomförandet av näranollenergirenoveringar i både norra och södra Europa.   

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Titel

Nearly zero energy neighbourhoods – Energy efficient renovations of residential areas

Publiceringsår

2017

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet

Rapportör

Filip Sandkvist

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Publicerat: 2018-06-13