Utvärdering av två värmepumpssystem i Nära-Noll-Energihus (NNE-hus)

Två olika typer av bergvärmepumpssystem, installerade i två likadana NNE-hus, utvärderades. Resultaten visade bland annat att värmepumpen och värmesystemet inte ska optimeras separat utan tillsammans för bästa möjliga prestanda.
Ola, Gustafsson M.Sc., Caroline Haglund Stignor Ph.D , Helena Nakos Lantz M.Sc

Eftersom det totala uppvärmningsbehovet i ett NNE-hus är litet är det nödvändigt att kostnaden för värmepumpssystemet begränsas för att det ska ha en konkurrenskraftig livscykelkostnad. Annars finns risk att mindre energieffektiva uppvärmningsmetoder väljs, vilket motverkar syftet med mer energieffektiv bebyggelse. Ökade kunskaper om värmepumpens driftsparametrar i verklig drift i NNE-hus behövs. Två olika typer av värmepumpssystem, ett med på-av-styrd kompressor och ett med en varvtalsstyrd kompressor, har utvärderats i detalj i RISE forskningsvilla och i en systervilla till denna. Resultaten har sedan jämförts med de värden som ligger till grund för den obligatoriska energimärkningen för värmepumpar. 

Resultat

Resultaten visar att värden för uppvärmningssystemensvärmekurva stämmer relativt väl med standardvärdena, men temperaturen för köldbäraren in till värmepumparna var i båda fallen betydligt varmare än vad standarden föreskriver. Resultaten visar också att en värmepump med en på-av-styrd-kompressor kopplad till en tank, medför vissa förluster vilka bör tas hänsyn till då effektiviteten för värmesystemet ska bestämmas. Dessutom visar resultaten att värmepumpen och värmesystemet inte ska optimeras separat utan tillsammans för bästa möjliga prestanda, vilket ofta inte är fallet idag.

Nytta

De kan få förbättrad indata till energiberäkningar när det gäller värmepumpssystem i NNE-hus.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Evaluation of Two Heat Pump Systems in Nearly Zero Energy Buildings (nZEB)

Författare

Ola, Gustafsson M.Sc., Caroline Haglund Stignor Ph.D , Helena Nakos Lantz M.Sc

Publiceringsår

2017

Kontaktuppgifter

Caroline.haglundstignor@ri.se

Deltagande organisationer

RISE (tidigare SP)

Rapportör

Caroline Haglund Stignor

Kontaktuppgifter rapportör

Caroline.haglundstignor@ri.se

Byggårsintervall start

2013

Byggårsintervall stopp

2015