Utvärdering av klimatskal på energieffektiva byggnader

För att väga samman fukt- och energiprestanda för byggnad eller byggnadsdel har en modell tagits fram för att kunna presentera ett prestandatal som inkluderar båda aspekterna. Inledande tester av modellen har genomförts. Testerna visar att det är möjligt att hantera ett stort antal indikatorer.
Berggren, Björn

Ett första steg för att minska energibehovet för uppvärmning i byggnader i ett nordiskt klimat är att utforma byggnader med välisolerade klimatskal. 

Kombinationen av klimatförändringar och mer välisolerade byggnadsdelar kommer att innebära att mikroklimatet i byggnaders klimatskal förändras. Yttre delar i välisolerade klimatskal kommer att få ett mikroklimat som är mer likt utomhusklimatet och det kommer ta längre tid för fukt att torka ut jämfört med mindre välisolerade byggnadsdelar. Det finns modeller för att kvantifiera en byggnadsdels fuktprestanda där fokus är att utvärdera risken för mögelpåväxt. Även för andra fuktrelaterade problem, exempelvis korrosion, rörelse, deformationer etc. finns det etablerade kritiska fuktnivåer. Dessa gäller dock inte vid kortvarig belastning. Det är enbart modellerna för mögelpåväxt som tar hänsyn till fluktuerande tillstånd.

För att sammanväga fukt- och energiprestanda för byggnad eller byggnadsdel, har en modell tagits fram för att kunna presentera ett prestandatal som inkluderar båda aspekterna.

Resultat

Modellen, som tagits fram för att sammanväga fukt- och energiprestanda, innehåller en prestandafaktor som säkerställer att det sammanvägda resultatet av en utvärdering visar att det är oacceptabelt om någon av de utvärderade indikatorerna är under acceptabel nivå. Detta innebär att det inte är möjligt att överkompensera ett undermåligt resultat för en indikator genom att uppnå mycket högt värde för en annan indikator. Inledande tester av modellen har genomförts för att utvärdera en begränsad del av ett klimatskal och en hel byggnad. Testerna visar att det är möjligt att hantera ett stort antal indikatorer och sammanväga dem till ett prestandatal.

Nytta

I och med att klimatförändringarna kommer att ge oss ett mer extremt klimat och att mer isolering förändrar byggnaders förutsättningar behöver våra byggnadsdelar utformas för att ta hänsyn till dessa aspekter. 

 

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Evaluating building envelopes for energy efficient buildings - Energy- and moisture performance considering future climate change

Författare

Berggren, Björn

Publiceringsår

2013

ISBN

978-91-85147-54-0

Annat rapportnummer

Report No EBD-T--13/16

Kontaktuppgifter författare

ebd@ebd.lth.se

Deltagande organisationer

Lunds Universitet, SBUF, Skanska AB

Rapportör

Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne

Kontaktuppgifter rapportör

per-johan.wik@kfsk.se
Publicerat: 2018-06-13