Såklart vi är i Almedalen!

Starta din Almedalsvecka hos oss! Den 2 juli klockan 10.15 drar vi igång ett viktigt samtal om hållbarhet i byggbranschen med Emma Hult, Malin Strand, Ingar Lindholm och Björn Schenholm Ristborg. Moderator och föredragshållare är Johan Nuder.
Publicerat: 2018-06-21

Var läcker det hållbarhet? Det är en av de absoluta hjärtefrågorna för Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB. Trots att vi i Sverige har kunskapen om att bygga och renovera hållbart så är bygg- och fastighetsbranschen fortfarande en stor miljöbov.

Och trots att svenska folket visat sig villigt att agera klimatsmart på flera områden som återvinning, att avstå från plastpåsar och äta mindre kött så går det trögare just inom bostads- och byggsektorn.

Hur ska hållbarhetsfrågorna få genomslag?

Den andra stora frågan för Informationscentrum för hållbart byggande är: ”Hur får vi det att hända?” Det vill säga, hur får vi hållbarhetsfrågorna att slå igenom och ge resultat på riktigt?

Det är kring dessa frågor som vårt seminarium i Almedalen kommer att kretsa kring i år och vi tar avstamp i en sammanställning och genomlysning av några av Boverkets miljöindikatorer som ICHB tagit fram. Med hjälp av experter har vi gått på djupet med vad som ligger bakom procenttalen. De utvalda indikatorerna är energianvändning, avfall och växthusgaser, där bygg- och fastighetssektorn står för 31%, 31% respektive 18% av den totala belastningen. 

Spännande samtal på Teaterskeppet

Vi är glada att kunna presentera fyra sakkunniga personligheter på vår scen, som alla kommer med erfarenheter och insikter från olika håll: politikern Emma Hult, Fossilfritt Sveriges Malin Strand, chefredaktören Ingar Lindholm och fastighetsbolaget Einar Mattssons affärs- och fastighetsutvecklingschef Björn Schenholm Ristborg.

Moderator är Informationscentrum för hållbart byggandes koordinator Johan Nuder.

Ska vi nå de nationella klimatmålen att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, så är det hög tid för bygg- och fastighetssektorn att börja fatta hållbara beslut. 

Välkommen den 2 juli klockan 10.15 till Teaterskeppet i Visby.