Renovering och energibesparingspotential beroende på ägandeform

Syftet med denna studie är att undersöka ombyggnadsbehov och potentialen för energieffektivitetsåtgärder i förhållande till typ av ägande. Byggnader från perioden 1960-1975 (42% av byggnadsbeståndet av flerfamiljshus, ägda av kommunens bostadsbolag) har den högsta genomsnittliga energianvändningen (

Energirenovering av stadens bebyggelse är grundläggande för att uppnå mål för klimatförändring. Eftersom förnyelsen av byggnadsbeståndet är låg måste energieffektivitetsåtgärder tillämpas när renovering sker. För att utvärdera energirenoveringspotentialen i det befintliga byggnadsbeståndet på stadsnivå krävs ett lokalt tillvägagångssätt för att förstå utmaningar och möjligheter i samband med omvandlingen. Syftet med denna studie är att undersöka ombyggnadsbehov och potentialer för genomförande av energieffektivitetsåtgärder i förhållande till ägare och typ av ägande för byggnaderna. För detta ändamål har tillgängliga databaser som innehåller byggspecifika uppgifter samlats in och bearbetats för byggnaderi Göteborg, Sverige. Dessa datakällor används, med hjälp av geografiska informationssystem, för att beskriva beståndets energiprestanda och framtida renoveringsbehov uppdelat på typ av ägande och med beaktande av byggnadernas läge och sammanhang. Byggnadsattribut som byggnadsår, värderingsår, fastighetsägare, geometriska data och energiprestationscertifikat är geografiskt kopplade och visualiseras för att beskriva byggnaders energiprestanda och dess relation till renoveringsbehov, vilket ger detaljerad och värdefull information till ägare.

Resultat

Byggnader från perioden 1960-1975 är av särskild betydelse eftersom de utgör 42% av byggnadsbeståndet av flerfamiljshus, har den högsta genomsnittliga energianvändningen (146 kWh / m² / år) och har i stor utsträckning inte renoverats. Kommunens bostadsbolag äger 36% av det totala beståndet och ännu större andel från denna period. Även om det kommer att bli en stor utmaning när det gäller att renovera, utgör detta också ett tillfälle för stora minskningar av energianvändningen.

Nytta

Genom att införliva byggspecifik information och analysera byggnaden i sin lokala miljö kan en mer holistisk och realistisk syn på energibesparingspotentialen uppnås. Resultaten syftar till att stödja ägare till större fastighetsportföljer för att prioritera byggnader som är lämpliga för renovering

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Renovation Needs And Potential For Improved Energy Performance Depending on Ownership – A Location Based Study Of Multi-Family Building Stocks In An Urban Context

Författare

Thuvander, Liane; Mata, Erika; Wallbaum, Holger; Österbring, Magnu

Publiceringsår

2017

Kontaktuppgifter författare

magnus.osterbring@chalmers.se; liane.thuvander@chalmers.se: erika.mata@ivl.se; holger.wallbaum@chalmers.se

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet; Chalmers Tekniska Högskola

Rapportör

IVL Svenska Miljöinstitute

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Publicerat: 2018-06-12