Rapport om Grönt boendes seminarieserie - Hur har familjerna stärkt sina kunskaper under projekttiden?

Inom projektet Grönt boende byggde fyra familjer sina hållbara hus på Bölevägen 10 vid Sidsjön i Sundsvall.

Stadsbyggnadskontoret i Sundsvall har ett politiskt uppdrag att initiera, gestalta och förverkliga hållbart byggande och stimulera grönt boende. För att hitta familjerna som ville bygga ett nytt hus på ett miljövänligt sätt skapade kommunen, tillsammans med Mittuniversitetet, en seminarieserie. Den innehöll fem seminariekvällar med syftet att ge familjerna kunskap i att planera och genomföra byggprocessen på ett hållbart sätt. Med nya kunskaper skapade fyra familjer ett eget miljöprogram och beskrev på vilket sätt de ville bygga sitt hus.

Resultat

Gällande byggekonomi kan vi konstatera att innehållet från seminariet behandlade information som familjerna redan ansåg sig kunna. För framtida projekt kan vi notera att temat inte är nödvändigt eller spelar en mindre roll. Hållbar livsstil är självklart också viktigt före byggprocessen men ännu viktigare när familjerna har flyttat in, där de kan leva den hållbara livsstilen i sina hållbara hus. Inom byggteknik finns det största kunskapsbehovet för familjerna som vill bygga på ett hållbart sätt. Samtidigt är temat också det som skiljer sig mest från traditionella husbyggen. Det finns mycket en husbyggare måste besluta sig för och tänka igenom inför ett grönt husbygge.

Nytta

Informationen hjälper andra kommuner och myndigheter att driva dialogprocesser med privatpersoner om vilka möjligheter som finns och om hur vi kan bygga mer hållbart.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Rapport om Grönt boendes seminarieserie - Hur har familjerna stärkt sina kunskaper under projekttiden?

Författare

Glindemann, Anna

Publiceringsår

2017

Deltagande organisationer

Sundsvalls Kommun, Mittuniversitetet, Bauhaus-Universität Weimar

Rapportör

David Tengerström

Kontaktuppgifter rapportör

david.tengerstrom@kfvn.se
Publicerat: 2018-06-13