Filmen: "Var läcker det hållbarhet?"

Nu kan du se filmen från vårt frukostseminarium. Med avstamp i Boverkets miljöindikatorer lyfter Informationscentrum för hållbart byggande hårresande fakta som att bara 9 procent av allt byggavfall i Sverige återvinns.
Publicerat: 2018-06-01

För att nå klimatmålen krävs att byggbranschen ökar takten mot hållbart byggande och hållbar renovering. Det finns mycket kunskap och stor erfarenhet redan idag, men en hastig titt på Boverkets miljöindikatorer visar snarare på motsatsen. Siffrorna visar svart på vitt att byggbranschen ”läcker hållbarhet”.

Frukostseminarium med ICHB

Detta var ämnet för ett frukostseminarium på Sustainable Innovation där Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, lyfte fram och förklarade sifforna lite närmare.

- Jag brukar använda formuleringarna ”Var läcker det hållbarhet” och ”Hur får vi det att hända?” när jag pratar om vårt uppdrag och hur vi ska kunna öka hållbart byggande och renovering i Sverige. För att veta hur vi ska förändra så måste veta hur kartan ser ut: var finns de lågt hängande frukterna? Vilka behöver vi nå för att få störst effekt?

Granskar miljöindikatorer 

Tillsammans med några av sina samarbetspartners IVL, RISE och Sustainable Innovation har ICHB låtit granska tre av miljöindikatorerna närmare; CO2, energi och avfall. Utifrån den genomlysningen kommer man att kunna komma problemet närmare – och därmed också förhoppningsvis svaren.

- 18 procent växthusgas kommer från bygg- och fastighetssektorn. Det är lika mycket som alla bilar och bussar släpper ut. Inget att vara stolt över! konstaterar Johan Nuder och fortsätter:

- Vi på ICHB vill sätta ribban högt tillsammans med branschen. Brundtlandrapporten och dess träffsäkra formulering har vi med oss i vårt arbete; ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Se filmen via länken

Vill du se och höra hur samtalet lät under frukostseminariet om hur vi ska öka hållbar renovering och byggande hållbart så hittar du filmen i länken här intill, Brundtlandrapporten likaså.