ICHB i Almedalen "Det är läckert med hållbarhet"

Om renoveringstakten och tempot för hållbart byggande hade varit lika kvick som tonen i det seminarium som ICHB stod värd för i Almedalen, så hade det inte varit några problem att nå klimatmålen. Nu ska vi få det att hända i praktiken.
Publicerat: 2018-07-05

Redan innan lunch på Almedalsveckans första dag samlades en spännande panel för att prata om hållbart byggande och hållbar renovering på Informationscentrum för hållbart byggandes seminarium ”Hjälp, vi läcker hållbarhet”.

Kreativt samtal kring tre frågor

Koordinator Johan Nuder mötte Ingar Lindholm, chefredaktör på Miljö&Utveckling, Malin Strand, Fossilfritt Sverige, Björn Schenholm Ristborg från Einar Mattsson och Emma Hult, Miljöpartiet, i ett kreativt, roligt och intressant samtal kring tre frågor:

  • Hur akut är situationen för hållbart byggande?
  • Hur kan vi få byggbranschen att agera mer hållbart snabbare?
  • Vilka verktyg behövs för att "få det att hända"?

Gå vid sidan om upptrampade stigar

Informationscentrum för hållbart byggande har antagit en kommunikationsstrategi för att nå ut med all den kunskap och information som redan finns, men som i dagsläget är svåråtkomlig för små och medelstora fastighetsägare.

Det är med målgruppsanpassning, omarbetning av komplext material till lättförståeliga och konkreta verktyg och informationskampanjer via vägar som ligger lite vid sidan om byggbranschens traditionellt upptrampade stigar, som kommer att ge effekt för hållbart byggande och hållbar renovering.

Bilen, biffen…men byggbranschen?

Det var i högt i tak på Teaterskeppet under samtalet. Om Emma Hult slog huvudet på spiken med sin retoriska fråga” Vi har pratat om Bilen och Biffen och allt det där - men Byggbranschen?”, så var ytterligare några av ledorden för samtalet: Beteende, Behärskning och Beskattning.

Beteende ur en rad olika aspekter som nya tankemönster och trögrörlighet i attitydförändring, Behärskning för att vi som konsumenter, beställare och byggare måste börja göra smartare och därmed hållbara val.

Beskattning fick stå för att tydligare politiska riktlinjer och skatter också skulle kunna vara en väg mot ett mer hållbart byggande och hållbar renovering.

Råd från panelen och publiken

Ingar Lindholm pekade lyckade exempel med positiva effekter av lokalt upphandlingsstöd.

Malin Strand tyckte att branschen måste samla sig och visa de lösningar som finns och agera kompetenshöjande – tills dess att beställarna också skaffat sig kompetens.

Emma Hult menade att vi måste göra hållbara åtgärder mer attraktiva och skapa trender som solceller i mångt och mycket är nu. ”Det ska vara lätt att göra rätt”.

Björn Schenholm Ristborg berättade om pedagogiskt arbete med boende vid renovering som en framgångsfaktor för att lyckas med hållbara projekt.

Direkt efter att seminariet "Hjälp, vi läcker hållbarhet" avslutats kom en uppmuntrande kommentar på sociala medier från publiken: "Det är läckert med hållbarhet!" Vi på Informationscentrum för hållbart byggande kan bara instämma!