Riksbyggens renoveringsverkstad

Ett projekt har genomförts för att ta fram goda exempel på hur Riksbyggens föreningar kan sänka sin energiförbrukning. Resultatet är bland annat en lista på 130 energibesparingsprojekt och 13 stycken goda exempel.

Åtgärder i befintliga bebyggelser är nödvändiga för att samhällets mål angående minskad energianvändning ska kunna nås. Projektets syfte var att lyfta goda exempel på renoveringsinsatser som bidrar till det nationella miljömålet om en halverad energianvändning i bebyggelsen till 2050 (från 1995 års nivå). Som ett delmål ska Riksbyggens föreningar sänka sin energiförbrukning med 20 % år fram till 2020. De goda exemplen ska fungera som piloter och förebilder för andra bostadsrättsföreningar i planering av och beslut om renoveringsåtgärder. Vidare var målet att arbeta fram processer och förslag som ska kunna implementeras i Riksbyggens styrdokument. En inventering av energideklarationer från Riksbyggen genomfördes även intervjuer och diskussioner med drygt 100 anställda inom Riksbyggen har genomförts. 

Resultat

Projektet har resulterat i:

  • Lista med drygt 130 energisparprojekt.
  • 13 stycken ”Goda Exempel” som var och en är en utvärdering på ett energisparprojekt med ekonomisk analys och CO2- analys.
  • Processbeskrivning hur nya ”Goda Exempel” kan samlas in.
  • Åtta stycken analyser av olika problemställningar.
  • En processbeskrivning ”Operativt Beslutsstöd”, som redovisar en möjlig väg att introducera minskad energianvändning som komplement till andra projekt såsom ett stambyte.
  • En beskrivning på hur en inventering av en fastighet kan gå till.
  • Ett upplägg på undervisning för förvaltningstekniker som ska vidareutbildas till energijägare inom Riksbyggen.

Nytta

De goda exemplen och listan på energisbesparingsprojekt kan användas av fler aktörer inom branschen. Den huvudsakliga slutsatsen av detta arbete är att det finns energibesparande åtgärder som är direkt lönsamma. Det är då närmast en pedagogisk och politisk uppgift att se till att så många sådana projekt som möjligt blir genomförda.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Riksbyggens renoveringsverkstad

Författare

af Klintberg, Tord., Björk, Folke.

Publiceringsår

2012

Annat rapportnummer

2012_140_1

Kontaktuppgifter författare

tord.klintberg@byv.kth.se

Deltagande organisationer

Riksbyggen, KTH & Sustainable innovation. Projektet delfinansieras av Cerbof.

Rapportör

Jan Kristoffersson

Kontaktuppgifter rapportör

Jan.Kristoffersson@sust.se
Publicerat: 2017-12-29