Ombyggnad av befintliga bostäder till lågenergihus

Rapporten har skrivits för forskningsrådet Formas och belyser olika energieffektiviserande åtgärder i befintliga bostäder. Resultatet är en sammanställning av olika åtgärder som är aktuella för att bygga om en- eller flerbostadshus till lågenergihus.

Det finns en stor potential för energieffektivisering i befintliga bostäder. Syftet med rapporten var att relativt lättillgängligt sätt sammanställa olika energieffektiviserande åtgärder i befintliga bostäder, både byggnadsfysikaliska och installationstekniska. Rapporten skrevs av olika ämnesexperter inom dåvarande SP. Rapporten riktar sig främst till personer med begränsad kunskap och erfarenhet inom området. 

Resultat

Genom att kombinera olika energieffektiviserande åtgärder kan man kraftigt minska energianvändningen i befintliga bostäder. Rapporten beskrivet på ett lättillgängligt sätt olika åtgärder och hur de kan kombineras. Den beskriver även skillnader mellan en- och flerbostadshus. Där ges även i tabellform beräknad energibesparing för olika åtgärder. Det är dock viktigt att även beakta och undvika risken för fuktskador när man inför ändringar i en befintlig byggnad, både när det gäller tilläggsisolering och ändring av ventilation. Det är också viktigt att åtgärder görs i rätt ordning och att flera samtidiga åtgärder samordnas. Vissa åtgärders lönsamhet beror ibland på om de görs enskilt eller i kombination med andra åtgärder.    

Nytta

Rapporten beskriver vilken energieffektiviserande potential som finns för enskilda och kombinationer åtgärder i befintliga bostäder. Kunskap om att för att vid en ombyggnad nå riktig låg energianvändning krävs vanligen en kombination av flera åtgärder, både byggnadsfysikaliska och installationstekniska, samt att man måste betrakta byggnaden som ett system och att ändringar i en befintlig byggnad kan påverka risken för fuktskador.  

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Ombyggnad av befintliga bostäder till lågenergihus

Författare

Fyhr, Kristina, Axell, Monica, Ruud, Svein, Sandberg, Per Ingvar

Publiceringsår

2009

ISBN

978-91-86319-12-0

Annat rapportnummer

SP Rapport 2009:25

Kontaktuppgifter författare

kristina.fyhr@ri.se

Deltagande organisationer

SP (numera en del av RISE)

Rapportör

Svein Ruud

Kontaktuppgifter rapportör

svein.ruud@ri.se
Publicerat: 2018-01-11