Veckokrönika: Låt magkänslan och miljöindikatorerna bli dina drivkrafter

Vi vet att vi alla belastar miljön på ett negativt sätt, men vi vet inte i detalj vad som belastar mest. Med hjälp av Boverkets miljöindikatorer kan vi se bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv.
Publicerat: 2018-02-26

VECKANS JOHAN

Vi pratar om ett mer hållbart byggande...

...men ”mer hållbart” utifrån vaddå? Frågan är relevant och naturligtvis inte enkel att svara på. Hållbarhet innehåller så många dimensioner och byggbranschen är stor och komplex.

För var läcker det mest hållbarhet, inom nyproduktion eller renovering? Är driftkostnaden den stora boven i dramat eller produktionen av byggmaterialet? Vi vet att vi alla belastar miljön på ett negativt sätt, men vi vet inte i detalj vad som belastar mest. Men med hjälp av Boverkets miljöindikatorer kan vi se bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv.

Låt oss studera och reflektera till dessa en stund.

Bygg- och fastighetssektorn släpper ut...

..11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, en siffra som är svår att greppa. Det omfattar nära 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Är det mycket eller lite?

För att konkretisera det så motsvarar det ungefär lika mycket som personbilar och bussar släpper ut på ett år. Andel utsläppta växthusgaser kan vara en ”måttstock” för att mäta ett mera hållbart byggande. Betänker man att bilindustrin har ett stort fokus på att minska sin del av utsläppen, kan man fundera på hur bygg- och fastighetssektorn andel kommer att utvecklas?

Två andra indikatorer är energi och avfall. Bygg- och fastighetssektorn står för 30 procent av använd energi respektive 33 procent av mängden genererat avfall.

När man ser dessa siffror och funderar en stund...

...så är det oundvikligt att det känns i magen. Stämmer det här verkligen? Är det verkligen så illa? Ja, tyvärr är det så.
Det är härifrån vi utgår när vi ska skapa ett mer hållbart byggande. Att situationen är så pass allvarlig är en del av det hela, en annan är ”Varför talar vi inte om det mer”?

Jämför till exempel det mediala trycket på bilbranschens miljöbelastning i jämförelse med bygg- och fastighetssektorn. Vi måste också hitta vårt 2-graders mål.

Med dessa siffror från Boverkets miljöindikatorer färskt i minnet handlar frågan inte om OM vi måste bygga mer hållbart – den frågan har vi redan svaret på! Det handlar om hur vi agerar för att öka takten för att få ner dessa siffror, och det med en betydligt högre hastighet än hittills.

Det allra viktigaste steget...

...för att det ska hända, är kanske att hitta den där magkänslan; ”Hmm…det här känns inte bra!” och därefter transformera den till ”Hur kan jag bidra till mindre miljöbelastning?”.