Kombohusfamiljen växer med nya modeller

De nya medlemmarna i Kombohusfamiljen heter City och Kvarter. Tillsammans med de tidigare husen vill SABO nu möta två tydliga samhällsutmaningar: urbanisering och en åldrande befolkning.
Publicerat: 2018-02-14

Bransch- och intresseorganisationen SABO fortsätter att lansera nya husmodeller inom det egna prispressade konceptet Kombohus. Denna gång är det husmodeller anpassade för stadsmiljö i form av hela kvarter eller som solitärer i staden, Kombohus Kvarter och City, som har tagits fram för att möta behovet av bostäder i de växande städerna.

Bidrar till hållbar stadsutveckling

- Ett långsiktigt hållbart byggande bidrar inte bara till bostäder som håller i många generationer framöver, utan även till en hållbar stadsutveckling. Vi adderar nu Cityhusen och Kvarter till Kombohuskonceptet där vi sedan tidigare bland annat erbjuder Kombohus Trygg. Därmed kan vi möta två mycket tydliga samhällsutmaningar: urbanisering samt en åldrande befolkning, säger Jonas Högset som är chef för SABOs Fastighet & Boende i ett pressmeddelande.

Lösning för cityhusen: klarar buller

Cityhusen skapar möjligheter för såväl förtätning i stadsmiljö som hela kvarter i lägen nära befintlig kollektivtrafik då de fullt ut uppfyller dagens bullerkrav. Kombohus Trygg är anpassat för äldre personer som fortfarande vill bo kvar hemma men ändå ha en trygg och anpassad bostad.

Ett resultat av höga byggpriser

Bakgrunden till att SABO utvecklade Kombohusen är att de menar att Sveriges höga byggpriser gjorde det nödvändigt att koordinera upphandlingsarbetet för att på så sätt kunna driva fram kostnadseffektivare bostadsproduktion.

Resultatet blev Kombohus, en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. De finns i flera olika utföranden, från hela kvarter till mindre kompletteringshus. Husen upphandlas antingen via ramavtal eller med hjälp av upphandlingsmodellen Flex. I dagsläget erbjuds Kombohus Bas, Plus, Trygg, City, och Kvarter i Flex-modellen.