Pär Svensson, Building Future Institute: Allt fler investerar i en grön framtid

Ett miljöcertifierat studentboende och ett flerfamiljshus som är självförsörjande på energi, vatten och mat – det är projekt för Building Future Institute och Pär Svensson för 2019. ”Jag är hoppfull! Finansbranschen tänker allt mer hållbarhet och idag finns gott om kapital för gröna investeringar.”
Publicerat: 2018-12-19

Hej Pär Svensson, styrelseordförande i Building Future Institute, vad önskar du dig av hållbart byggande 2019?

– Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med Building Future Institute, BFI, som startade i år och som kommer ha en mängd intressanta projekt inom hållbart byggande under 2019.

– Jag önskar att branschen blir mer innovativ och utvecklingsbenägen avseende hållbarhetsfrågor och att EU och Sveriges regering fortsätter att stimulera utveckling av långsiktig kvalitet och hållbarhet genom ekonomiska bidrag.

Vad ska du bygga eller renovera 2019?

– Det är framförallt två projekt som sticker ut lite extra och som BFI är involverade i. Det ena är ett nytt studentboende i Göteborg som kallas Gibraltar Guesthouse. Det är en trähybridbyggnad av industriellt tillverkade trävolymelement som kombinerar olika träbyggnadstekniker med stort fokus på det estetiska uttrycket.

– Byggnaden är helt demonterbar utan att göra avkall på varken byggnadskvalitet eller inomhuskomfort och kommer att klara passivhuskrav och certifieras enligt miljöbyggnad silver. Hållbart, effektivt och vackert! 

– Gibraltar Guesthouse är även ett testpilotprojekt för ett nytt digitalt LCA-verktyg för beräkning av energianvändning och klimatpåverkan för byggmaterial i hela dess livscykel.

– Det andra projektet är ett kommande projekt på Garveriområdet i Lerums kommun där vi hoppas kunna bygga ett flerfamiljshus som ska vara självförsörjande på energi, vatten och mat. Det ska ha solceller för el, uppvärmning och varmvatten, och hantering av vatten där allt avloppsvatten renas med biologisk rening - utan kemikalier – för att sedan återföras i ett naturligt kretslopp.  Dessutom ska där produceras livsmedel, både till dem som bor i huset och till andra, genom grönsaks- och fiskodlingar. I projektet kommer även ingå att sprida kunskapen via studiebesök under projektets gång och genom utbildningar.

Vilket är ditt bästa hållbarhetstips?

– Hållbarhet kräver helhetssyn!  När de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbarhet adresseras som en samordnad helhet skapas nya möjligheter att tackla branschens hållbarhetsutmaningar. BFI har i linje med helhetstänket skapat en ny hållbarhetsdefinition. ”Människans hälsa och välbefinnande i ett ekonomiskt system inom de ekologiska förutsättningarna”.

Rakt ut hjärtat, vad har du att säga om hållbarhet i allmänhet och hållbart byggande i synnerhet?

– Jag är hoppfull! Fler företag börjar ta sig an hållbarhetsfrågan på ett genuint och ambitiöst sätt, vilket innebär att de inte längre nöjer sig med att sätta upp skylten ”hållbarhetsarbete pågår”. Utan de vill verkligen göra skillnad, även om det innebär att de behöver jobba med sina kalkyl- och investeringsmodeller för att hitta mer långsiktiga perspektiv.

– En positiv förändring på senare år är att finansbranschen allt mer börjat intressera sig för och ställer krav på ett hållbarhetstänkande. Man ser att det här är framtiden och att de ekonomiska förutsättningarna är likvärdiga, eller till och med bättre, jämfört med ett mer traditionellt byggande. I dag finns det gott om kapital som vill investera i en grön framtid, vilket känns helt logiskt, för ”there is no business on a dead planet”.

Se filmklippet från Pär Svenssons framträdande på Nordic Property Expo tidigare i år, där Building Future Institute samverkade med ICHB i montern ”Hållbaren” och ansvarade för seminarieprogrammet på hållbarhetsscenen.