Lucka 8: Bra att veta...

Vet du att bygg- och fastighetssektorn står för 18 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige? Svårt att greppa, men om vi säger att det är i samma storlek som utsläppen från alla bilar så börjar man förstå vidden. Lucka 8 ger dig ett kort intro till växthusgaser.
Publicerat: 2018-12-08

Den här julkulan känns inte bra. Siffran 18 står för den mängd växthusgaser som vi släpper ut i bygg- och fastighetssektorn, mätt i procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Synd, när det faktiskt finns så mycket vi kan göra redan idag, om vi bara tänker till.

Men vad är växthuseffekten och vöxthusgaser? Vi tar hjälp av Naturvårdsverkets och Boverkets hemsidor. Vem vet, det kanske blir en konversationsstartare på lördagmiddagen?

Växthuseffekten och växthusgaserna

"Atmosfären består till nästan 99 procent av syre och kväve, och båda dessa gaser släpper fram värmestrålning, även kallad infraröd strålning, lika lätt som de släpper fram ljus.

I mindre mängder innehåller luften också gaser som delvis är ogenomskinliga för infraröd strålning. Dessa gaser fångar upp en hel del av värmestrålningen från jordytan. Den värmestrålning som absorberats skickas snabbt ut på nytt, men inte bara mot rymden utan i alla möjliga riktningar, även tillbaka mot jorden.

Mycket av den värmeenergi som jordytan har försökt bli kvitt genom att stråla ut den mot rymden kommer på så sätt i retur från atmosfären. Jordytan tar alltså emot energi inte bara från solen utan också från luften, och den blir därför betydligt varmare än den skulle ha blivit om luften inte hade funnits.

Det är denna extra uppvärmning som vi kallar för växthuseffekten – atmosfären håller kvar värmeenergin från solen ungefär som glasväggarna håller kvar värmen i ett växthus. De gaser som fångar upp värmestrålning och därmed bidrar till växthuseffekten kallas växthusgaser." www.naturvardsverket.se

Inhemskt och importerat

"Bygg- och fastighetssektorn svarade 2015 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 18 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Växthusgaserna koldioxid, metan med flera släpper igenom solens kortvågiga strålning och absorberar delar av jordens värmestrålning. Förhöjda halter av växthusgaser får därför en uppvärmande effekt. Växthuseffekten påverkas i dag främst av utsläppen av koldioxid, som svarar för cirka 70 procent av effekten, medan metan svarar för cirka 20 procent. Dikväveoxid och fluorerade gaser svarar för cirka 5 procent vardera." www.boverket.se

Så där ja! Detta blir något att grunna på en lördag i december.