Lucka 16: Visste du att...

… ungefär vart tredje bostadsbolag under de senaste fem åren har behövt skjuta upp planerade underhållsåtgärder för att det saknats tillgängliga entreprenörer? Det visar en SBUF-rapport.
Publicerat: 2018-12-16

SBUF-rapporten, som vi skrev om tidigare i år, heter ”Renoveringskompetens” och omfattar intervjuer med ett hundratal bostadsbolag. 

Den visar att bara 55 procent av det totala renoveringsbehovet i de privata och kommunala fastighetsbolagen kommer vara åtgärdat inom en tioårsperiod. Något man menar till stor del beror på svårigheter att hitta personal med rätt kompetens.

Rapporten innehåller också en konstruktiv sammanställning på hur man kan komma tlil rätta med kompetensförsörjningen.

Ta del av rapporten i sin helhet via länken här intill. Där finns även artikeln.